Δελτίο τύπου παράταξης “Ήπειρος – Τόπος να ζεις”

Με την έναρξη της νέας περιόδου της λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, για το διάστημα 2013-2014, οι εκπρόσωποι της παράταξης «Ήπειρος – Τόπος να Ζεις», κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Χρίστος Παπαβρανούσης, στα πλαίσια της θετικής λειτουργίας της Επιτροπής και αξιοποιώντας την εμπειρία της προηγούμενης διετίας διατύπωσαν τις θέσεις της παράταξης επί των εξής θεμάτων:

– Ο νόμος 3852/10 άρθρο 177 και ο κανονισμός λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής στο άρθρο 8, προβλέπουν ότι οι συνεδριάσεις της είναι δημόσιες. Έτσι απαιτούμε οι συνεδριάσεις να γίνονται σε χώρο, ώστε να εξασφαλίζεται ότι θα γίνονται παρουσία εκπροσώπων, φορέων, πολιτών, δημοσιογράφων και Μ.Μ.Ε.

– Ο αριθμός των προς συζήτηση θεμάτων να είναι «ρεαλιστικός» ώστε μέσα στο χρόνο που απαιτείται, να γίνεται ουσιαστική συζήτηση και πάντα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής.

 

Tags:

, , , ,

Leave a Reply