Δελτίο τύπου Μ. Κασσή για ΧΥΤΑ Ελληνικού & Καρβουναρίου

Δυο νέες επερωτήσεις κατέθεσε στη βουλή, αναφορικά με τα θέματα των ΧΥΤΑ στο Ελληνικό αλλά και στο Καρβουνάρι, ο βουλευτής Ιωαννίνων Μιχάλης Κασσής και ειδικότερα προς τους υπουργούς Περιβάλλοντος Ενεργείας και Κλιματικής Αλλαγής και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Αφορμή των επερωτήσεων στάθηκαν οι εκθέσεις έλεγχου τήρησης περιβαλλοντικών όρων και κείμενης νομοθεσίας των επιθεωρητών περιβάλλοντος από τις οποίες και προκύπτουν πάρα πολλά ερωτηματικά για τη νόμιμη λειτουργία των ΧΥΤΑ.

Αναλυτικά οι επερωτήσεις έχουν ως εξής:

«« 1) ΧΥΤΑ Ελληνικού:

ΕΡΩΤΗΣΗ Προς: Υπουργό Περιβάλλοντος Ενεργείας και Κλιματικής Αλλαγής, Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Θέμα: «Τήρηση περιβαλλοντικών όρων και κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τον ΧΥΤΑ της 1ης Διαχειριστικής ενότητας Ηπείρου στη θέση Ελληνικό»:

Με την, από 24/9/2012, «Έκθεση ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικών όρων και κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τον ΧΥΤΑ της 1ης Διαχειριστικής ενότητας Ηπείρου στη θέση Ελληνικό» των Επιθεωρητών περιβάλλοντος, κλήθηκαν σε απολογία σειρά Διοικητικών παραγόντων και φορέων, κυρίως της Περιφέρειας Ηπείρου.

Βάσει της ανωτέρω έκθεσης, η οποία έγινε μετά από καταγγελίες και μηνύσεις, διαπιστώνονται μη νόμιμες διαδικασίες και παραλήψεις:
Α) στη χωροθέτηση και αδειοδότηση του ΧΥΤΑ,
Β) στη μελέτη
Γ) στην κατασκευή
Δ) στη λειτουργία και παρακολούθησή του.

Μη νόμιμες διαδικασίες και παραλήψεις ιδιαίτερα σημαντικές, οι οποίες χρήζουν άμεσης διαλεύκανσης και απόδοσης ευθυνών, για ένα θέμα που έχει «βασανίσει» αρκετά την περιοχή μας τα τελευταία χρόνια.

Επιπλέον, οι επιθεωρητές επισημαίνουν την αναγκαιότητα να ληφθεί υπόψη η έκθεσή τους πριν την οριστική παραλαβή του έργου.

Ερωτάται ο υπουργός:
1) Μετά την έκθεση, τι έχει γίνει με τις απολογίες που ζητήθηκαν και με τον καταλογισμό ευθυνών;
2) Τι μέτρα θα λάβετε για την νόμιμη λειτουργία του ΧΥΤΑ Ελληνικού, χωρίς την επιβάρυνση του περιβάλλοντος που διαπίστωσαν οι επιθεωρητές;

2) ΧΥΤΑ Καρβουναρίου:

ΕΡΩΤΗΣΗ Προς: Υπουργό Περιβάλλοντος Ενεργείας και Κλιματικής Αλλαγής, Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Θέμα: «Τήρηση περιβαλλοντικών όρων και κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τον ΧΥΤΑ της 2ης Διαχειριστικής ενότητας Ηπείρου στη θέση Καρβουνάρι»:

Με την από 23/10//2012 «Έκθεση ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικών όρων και κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τον ΧΥΤΑ 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου στη θέση Καρβουνάρι» των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, κλήθηκαν σε απολογία η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, ο Ανάδοχος λειτουργίας, ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου.

Σύμφωνα με την έκθεση των επιθεωρητών, σελίδα 31, «τόσο οι διαπιστώσεις των επιθεωρητών, όσο και οι γραπτές διαπιστώσεις/παρατηρήσεις μέλους της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής και του αναδόχου λειτουργίας, συνηγορούν στην ορθότητα του συμπεράσματος ότι ο ΧΥΤΑ παρουσιάζει μελετητικές, σχεδιαστικές και κατασκευαστικές αστοχίες και παραλείψεις, ημιτελείς εργασίες, ανεπάρκεια έργων, απουσία ή και ελλείψεις υλικών και μη εγκεκριμένες αλλαγές υλικών κατασκευής».

Τέλος ο ανάδοχος λειτουργίας είχε επισημάνει στον φορέα, στις 6/9/2011, αστοχίες στις κατασκευές (φρεάτια, μόνωση), ελλείψεις σε υλικά και εξοπλισμό, ανεπάρκεια έργων διαχείρισης όμβριων, ημιτελή στεγανοποίηση πρανών, μείωση χωρητικότητας κυττάρου και ταχύτητας διήθησης, έλλειψη συντήρησης εξοπλισμού και μη εφαρμογή της μελέτης εφαρμογής.

Ερωτάται ο υπουργός:
1) Μετά την έκθεση, τι έχει γίνει με τις απολογίες που ζητήθηκαν και με τον καταλογισμό ευθυνών;
2) Τι προτίθεται να πράξει το υπουργείο σας ως προς την αποκατάσταση της λειτουργίας του έτσι ώστε να είναι σύμφωνη με την υπάρχουσα νομοθεσία και με γνώμονα του την διαφύλαξη της δημόσιας υγείας; »»

 

Tags:

, , , , , , , , ,

Leave a Reply