Δήμος Σουλίου: Προς ένταξη στο ΕΣΠΑ έργο ύδρευσης

Ένα ακόμη έργο για τη βελτίωση των υποδομών ύδρευσης, προωθείται από την Περιφέρεια Ηπείρου προς ένταξη στο Ε.Σ.Π.Α.

Πρόκειται για την πράξη «ενίσχυση – αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης των Τοπικών Κοινοτήτων Ζερβοχωρίου και Προδρομίου Δήμου Σουλίου». Η συγκεκριμένη πράξη έχει επιλεγεί προς ένταξη στον άξονα Προτεραιότητας «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής» και ήδη με έγγραφο του ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, ζητά την υπογραφή του Σχεδίου Απόφασης ένταξης, του Τεχνικού Δελτίου Εγκεκριμένης Πράξης και το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων της Απόφασης Ένταξης Πράξης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Σουλίου.

 

Tags:

, , , , , ,

Leave a Reply