Δήμος Πάργας: Ανακοίνωση

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Πάργας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

«« Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στο Καναλλάκι στις 16/09/2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

– 1. Α.Δ.Σ για ρύθμιση χρεών.
– 2. Α.Δ.Σ για έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Νηπιαγωγείου Λούτσας οικον. έτους 2011.
– 3. Ορισμός νομίμου εκπροσώπου του Δήμου για την υπογραφή σύμβασης και την παραλαβή επιταγών από την ΕΕΤΑΑ για την υλοποίηση της πράξης στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ’ οίκον υπηρεσιών και φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης».
– 4. Αναμόρφωση πρ/σμού οικον. έτους 2011 – Ενίσχυση Κ.Α.
– 5. Αποδοχή πίστωσης 1991,92 € για κάλυψη δαπάνης μισθωμάτων ΚΕΠ.
– 6. Αναμόρφωση πρ/σμού εξειδίκευση πίστωσης 750 € , για την μελέτη επιθεώρησης πλωτών εξεδρών στην Πάργα (Βάλτος – Λύχνος – Σαρακίνικο).
– 7. Αναμόρφωση πρ/σμού οικονομικού έτους 2011, εξασφάλιση πίστωσης 8.011,88 € για την σύνταξη Γεωτεχνικής Έρευνας του έργου «Σύνδεση Καναλλακίου με Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας ».
– 8. Αναμόρφωση πρ/σμού οικονομικού έτους 2011, εξασφάλιση πίστωσης 8.545,32 € για τη σύνταξη Γεωτεχνικής μελέτης του έργου «Σύνδεση Καναλλακίου με Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας ».
– 9. Α.Δ.Σ. για έγκριση υψομετρικής Μελέτης στην συνταχθείσα «Μελέτη Μερικής Πράξης Εφαρμογής στη Δημοτική Κοινότητα Καναλλακίου».
– 10. Α.Δ.Σ για σύνταξη μελέτης για κτηματογραφική αποτύπωση για το έργο «Σύνδεση Καναλλακίου με Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας», και ανάθεση στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
– 11. Α.Δ.Σ για εκμίσθωση δημ. έκτασης στη θέση Ζελιανίτσα στη Δημοτική Κοινότητα Πάργας.
– 12. Α.Δ.Σ για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στις θέσεις «Λογαράς – Μεγαλοκόρφη – Αλέκος» στην Τοπική Κοινότητα Αγιάς για δημιουργία Αιολικού Πάρκου.
– 13. Α.Δ.Σ για μείωση του μισθώματος του δημοτικού κτηρίου στο οποίο στεγάζεται ο Λιμενικός Σταθμός Πάργας.
– 14. Α.Δ.Σ για παραχώρηση χώρου για στέγαση γραφείων στην Λέσχη Μοτοσικλετιστών.
– 15. Α.Δ.Σ για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αποχέτευση ομβρίων Δ.Δ. Μεσοποτάμου». »»

 

Tags:

, , , , , , , , , , ,

Leave a Reply