Δήμος Ιωαννιτών για απομάκρυνση κατασκευών από κοινόχρηστους χώρους

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την απομάκρυνση κατασκευών από τους κοινόχρηστους χώρους, αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές που αφορούν στην αισθητική εικόνα της πόλης και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.

Η συζήτηση που έγινε στο σώμα ήταν εποικοδομητική και οι προτάσεις που κατατέθηκαν ιδιαίτερα σημαντικές για την τελική της διαμόρφωση. Η βασική εισήγηση έγινε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και αντιδήμαρχο Δημήτρη Θεμελή. Καθοριστική για τη διαμόρφωση της τελικής απόφασης ήταν η εισήγηση από την Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής που κατατέθηκε από τον Πρόεδρο της, Δημοτικό Σύμβουλο Νίκο Γκόλα.

Τα βασικά σημεία στα οποία δόθηκε έμφαση από την Επιτροπή Τουρισμού και ενσωματώθηκαν στην απόφαση είναι:
– Οι ιδιαιτερότητες των κοινόχρηστων χώρων, η χρήση και η επισκεψιμότητά τους.
– Οι ανάγκες των επιχειρηματιών και των επισκεπτών.
– Η συνάφεια των κατασκευών με τα γεωμορφολογικά, ιστορικά και τουριστικά χαρακτηριστικά της πόλης.
– Να υπάρξει ξεχωριστή αρχιτεκτονική προσέγγιση, κατά περίπτωση, που θα συνεκτιμά τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής και τους εμπλεκομένους.

Με αφορμή σχόλια που έγιναν σημειώνεται πως κάποιοι δεν έχουν συνηθίσει τον διάλογο και με κάθε ευκαιρία δείχνουν πόσο πολύ τους ενοχλεί. Αν πάλι θέλουν να τον ερμηνεύουν ως «αντιπαράθεση» τότε η Δημοτική Αρχή δεν έχει παρά να πει πως βρίσκονται μόνιμα σε όνειρο θερινής νυχτός!

 

Tags:

, , , , ,

Leave a Reply