Δήμος Ιωαννιτών: Ανακοίνωση

Μνημόνιο συνεργασίας για νέες θέσεις εργασίας:

Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, το οποίο έχει την απαιτούμενη διαχειριστική επάρκεια, προχώρησε ο Δήμος Ιωαννιτών, ώστε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» να κατατεθεί ο φάκελος για την δημιουργία θέσεων απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, ο Δήμος μπορεί να είναι μόνο συμπράττων φορέας και για τον λόγο αυτό προχώρησε στην υπογραφή του Μνημονίου, στο οποίο αποτυπώνεται η συμφωνία για την εκτέλεση της πράξης, το περιεχόμενο της, το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και οι αρμοδιότητες του κάθε φορέα.

Οι φορείς που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, θα επιχορηγούνται για την απασχόληση των ωφελουμένων.

Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε ημέρα απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των 25 ευρώ και δεν μπορεί να ξεπερνά σε διάρκεια τους πέντε μήνες.

Οι ωφελούμενοι της πράξης θα πρέπει να πληρούν τις προυποθέσεις που αναγράφονται στην πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Απασχόλησης.

Οι ωφελούμενοι, σύμφωνα με την πρόταση, θα απασχοληθούν σε δράσεις του Δήμου, όπως είναι:

– Συντήρηση αστικού πρασίνου, φυτεύσεις σε πάρκα και γειτονιές.
– Ζωγράφειος οίκος ευγηρίας.
– Συντήρηση και φύλαξη παιδικών χαρών.
– Καθαρισμός πόλης από διαφημιστικές και παράνομες πινακίδες.
– Αισθητική αποκατάσταση προσόψεων δημοτικών κτιρίων.
– Συντήρηση αύλειων χώρων σχολείων και φύλαξη.
– Μικρά κατασκευαστικά έργα δημοτικών υποδομών, συντήρηση πεζοδρομίων.
– Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς.
– Ευρυζωνικά ασύρματα δίκτυα.
– Φροντίδα αδέσποτων ζώων.
– Κέντρα τουριστικής ενημέρωσης.

 

Tags:

, , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply