Δήλωση Μ. Κασσή με αφορμή τη συνεδρίαση Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών

Με αφορμή πρόσφατη συνεδρίαση των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών όλης της χώρας και τις διατάξεις του υπό συζήτηση φορολογικού Νομοσχεδίου, ο Βουλευτής Ιωαννίνων, κ. Μ. Κασσής, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«« Βιώνουμε την πιο δύσκολη οικονομική και κοινωνική συγκυρία. Μέσα σε αυτή την πραγματικότητα, παρακολουθούμε την Κυβέρνηση και όχι μόνο, να μιλά για την ανάγκη της ανάπτυξης, της αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου και την ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής, τη στιγμή που στην πράξη υλοποιούν τα ακριβώς αντίθετα.

Τόσο οι προβλέψεις του νέου μνημονίου, όσο και το υπό συζήτηση φορολογικό Νομοσχέδιο, οδηγούν την πρωτογενή παραγωγή σε νέα αδιέξοδα και εξαφάνιση, ενώ ταυτόχρονα λειτουργούν αποτρεπτικά στην είσοδο «νέου αίματος» στο χώρο αυτό και εξανεμίζουν τα όποια οφέλη των ενισχύσεων που με τόσες τυμπανοκρουσίες ανακοινώνονται.

Πρόσφατα οι Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών όλης της χώρας εξέδωσαν μία απόφαση με συγκεκριμένες προτάσεις οι οποίες έχουν σα στόχο τους τη διαφύλαξη της μεσαίας αγροτικής οικογένειας, την παροχή κινήτρων, μηδενικού κόστους για το Δημόσιο, για την προσέλκυση νέων στην αγροτικό χώρο και την ενίσχυση των πραγματικών αγροτών και του πρωτογενούς τομέα συνολικά.

Στόχοι οι οποίοι είναι αναγκαίοι προκειμένου η χώρα να μπορέσει να αποκτήσει πραγματικούς θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και όχι αριθμητικούς. Στόχοι και προτάσεις που δεν αντιμετωπίζουν συντεχνιακά τις ανάγκες του κλάδου των αγροτών αλλά κινούνται στην κατεύθυνση της συνεισφοράς του κλάδου στην προσπάθεια αντιμετώπισης της κρίσης με ταυτόχρονη αναπτυξιακή διάσταση.

Είναι ευθύνη της Κυβέρνησης και όσων την υποστηρίζουν να κινηθούν με ευθύνη απέναντι στις προτάσεις αυτές και να μην εμφανίζονται «αδιάλλακτοι» και επικριτές δήθεν «βολεμένων» προκειμένου να αποκρύπτουν την πραγματικότητα. »»

Επισυνάπτεται η απόφαση των Ε.Α.Σ. όλης της χώρας:

«« ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΨΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (Αθήνα, 13.12.2012)

Στη σημερινή πανελλαδική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τις Διοικήσεις των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών της χώρας, με θέμα τη διαμόρφωση θέσεων ενόψει του φορολογικού νομοσχεδίου, διαπιστώθηκε εκ νέου ότι η συνολική επιβάρυνση των αγροτών και των συνταξιούχων του ΟΓΑ, με το Μνημόνιο ΙΙΙ που ψηφίστηκε τον Νοέμβριο, υπερβαίνει το ύψος του ενός δις ευρώ κατά το 2013.

Πρόκειται για μέτρα όπως:
α) Η μείωση της επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες (152 εκατ. ευρώ),
β) Η μείωση επιστροφής ΕΦΚ Πετρελαίου (130 εκατ. ευρώ),
γ) Η κατάργηση των δώρων στις κύριες συντάξεις του ΟΓΑ (673 εκατ. ευρώ) και
δ) Η αύξηση της εισφοράς περίθαλψης ασφαλισμένων ΟΓΑ (90 εκατ. ευρώ), τα οποία κινούνται στο όριο της κοινωνικής αναλγησίας.

Διαπιστώθηκε εξάλλου η ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του κόστους παραγωγής, εξαιτίας των συνεχών αυξήσεων στο αγροτικό τιμολόγιο της ΔΕΗ (κατά 6% το 2011 και κατά 10% το 2012) και στο πετρέλαιο, όσο και εξαιτίας της μεγάλης ανόδου της δαπάνης ενοικίων για την καλλιέργεια των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, της εξαιρετικά μεγάλης αύξησης της δαπάνης για την προμήθεια ζωοτροφών, λιπασμάτων και άλλων εισροών, με αποτέλεσμα τη διόγκωση της τάσης εγκατάλειψης των καλλιεργειών.

Εκτιμώντας παράλληλα και όλα τα άλλα επαχθή μέτρα που υιοθετήθηκαν πρόσφατα σε βάρος των αγροτών, όπως η αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης τους στα 67, η επιβολή έκτακτης ειδικής εισφοράς (από 25 έως και 35%) στα έσοδά τους που αποκτούν από τη λειτουργία φωτοβολταϊκών, απόφαση που τους παγίδευσε, οδηγώντας τους σε οικονομικό αδιέξοδο, διαπιστώθηκε ότι τα μέτρα της Κυβέρνησης, ουσιαστικά, εξανεμίζουν τις άμεσες ενισχύσεις και το εισόδημά τους.

Επιπλέον αυτών, τα μέτρα που φαίνεται να προβλέπονται στο αναμενόμενο φοροεισπρακτικό νομοσχέδιο θα έχουν ως συνέπεια τη μεγάλη συρρίκνωση της αγροτικής οικονομίας της χώρας, πλήττοντας ανεπανόρθωτα, κατά κύριο λόγο τους μικρομεσαίους αγρότες και διαβρώνοντας τον κοινωνικό ιστό της περιφέρειας, με τελικό αποτέλεσμα να τίθεται σε κρίση η διατροφική επάρκεια της χώρας από την αδυναμία παραγωγής διατροφικών αγροτικών προϊόντων.

Σε ότι αφορά ειδικότερα στο φοροεισπρακτικό νομοσχέδιο, αφού τονίστηκε, για μία ακόμα φορά ότι όλοι οι αγρότες φορολογούνται και υποβάλλουν καθολικά τη φορολογική τους δήλωση, μετά από τη διεξοδική ανάλυση και συζήτηση των κειμένων που διαρρέουν αποφασίστηκαν ομόφωνα τα ακόλουθα: Να τεθεί όριο ακαθαρίστων εσόδων για την ένταξη των αγροτών στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. (τήρηση βιβλίων) και να καθοριστεί το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ και άνω, γιατί προκύπτει πολύ μικρό ακαθάριστο εισόδημα, αλλά και σημαντική λογιστική επιβάρυνση, ύψους 600 έως 700 ευρώ ανά έτος. Όλοι οι υπόλοιποι να παραμείνουν στο ειδικό καθεστώς.

Η απόδοση του Φ.Π.Α. εισροών – εκροών των αγροτών να γίνεται μόνο μία φορά το χρόνο με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Οι αγρότες που πρόκειται να ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. (τήρηση βιβλίων) να έχουν την δυνατότητα να περιλαμβάνουν στα έξοδά τους τις αποσβέσεις όλων των παραγωγικών στοιχείων της αγροτικής εκμετάλλευσης στη λογιστική τους αξία.

Να παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς της ζημίας για συμψηφισμό στα επόμενα έτη.

Να μην επιβληθεί ενιαίος συντελεστής φορολόγησης 13% αλλά να παρέχεται η δυνατότητα εφαρμογής δύο συντελεστών ως ακολούθως:

Για όλη την φυτική παραγωγή 10% Για όλη την ζωική παραγωγή, δάση και αλιεία 5%

Να μην περιλαμβάνονται οι επιδοτήσεις στα ακαθάριστα έσοδα λόγω της κάλυψης των απωλειών εισοδήματος από τον παγκόσμιο ανταγωνισμό.

Έκδοση ηλεκτρονικού παραγωγικού τιμολογίου για όλες τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων.

Τα φωτοβολταϊκά των αγροτών να έχουν την ίδια φορολογική μεταχείριση όπως τα αγροτικά προϊόντα φυτικής παραγωγής.

Πρόβλεψη αφορολόγητου ποσού 5.000 ευρώ καθαρού εισοδήματος για όλους τους αγρότες. Τήρηση των λογιστικών και φοροτεχνικών υποχρεώσεων αγροτών που θα ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς από τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς.

Η γη που δεν καλλιεργείται να φορολογείται τεκμαρτά στον κάτοχο ως μισθωμένη. Η αναγνώριση των εξόδων των εργατών γης να γίνεται με εργόσημο.

Να μην επιβληθεί φόρος κατοχής στα παραγωγικά ακίνητα της αγροτικής εκμετάλλευσης (κτίσματα, αγροτεμάχια) λόγω του ότι αποτελούν συντελεστές παραγωγής, έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται έμμεσα το κόστος των αγροτικών προϊόντων.

Να παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης ποσοστού από το εισόδημα που προέρχεται από την ενοικίαση αγροτεμαχίων από μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες σε επαγγελματίες αγρότες.

Το ψήφισμα αυτό αποφασίστηκε να σταλεί στον Πρωθυπουργό, στους Αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων και σε όλους τους Βουλευτές. »»

 

Tags:

, , , , , ,

Leave a Reply