Γ. Παπαδημητρίου για Φορείς Διαχείρισης

Το σχέδιο καταργήσεων και συγχωνεύσεων των Φορέων Διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών σε καμιά περίπτωση δεν ανταποκρίνεται σε μια λογική οικονομιών κλίμακας, όπως θέλει να πιστέψουμε η κυβερνητική προπαγάνδα. Το βασικό κίνητρο ήταν και παραμένει η προώθηση των «φαστ τρακ» επενδύσεων και η εκχώρηση κρίσιμων περιβαλλοντικών αγαθών στο μεγάλο και μικρό ιδιωτικό κεφάλαιο, με άμβλυνση των όποιων αντιστάσεων των Φορέων Διαχείρισης.

Οι πραγματικοί στόχοι αυτού του σχεδίου αποκαλύπτονται και από την επιλεκτική εξαίρεση ορισμένων Φ.Δ. της χώρας από τις συγχωνεύσεις αλλά και από την μεταφορά της αρμοδιότητας στην κρίσιμη περίπτωση της λίμνης Παμβώτιδας. Είναι εξωφρενικό ότι ενώ σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις κατάργησης Φ.Δ. οι αρμοδιότητες μεταβιβάζονται σε συγκεκριμένες Διευθύνσεις Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ή Περιφερειών, οι αρμοδιότητες του Φ.Δ. Παμβώτιδας μεταβιβάζονται στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικά, δηλ. στην απόλυτη δικαιοδοσία μιάς Περιφερειακής Αρχής, η οποία έχει επιβεβαιώσει την αδιαφορία της για το περιβάλλον και το δημόσιο συμφέρον. Αντίθετα, σε όλα τα κρίσιμα μέτωπα της λίμνης, από το Προεδρικό Διάταγμα μέχρι την αδειοδότηση των ξενοδοχείων και από την οριοθέτηση μέχρι τα νέα πλωτά, η σημερινή Περιφερειακή Αρχή έχει αναγάγει την πελατειακή λογική και την εξυπηρέτηση μικρών και μεγάλων συμφερόντων σε αποκλειστική φροντίδα της.

Είναι ευνόητο ότι η παράταξή μας αντιτίθεται όχι μόνο στη μεταβίβαση της αρμοδιότητας στην Περιφέρεια Ηπείρου αλλά και σε κάθε κατάργηση ή συγχώνευση των Φορέων Διαχείρισης, οι οποίοι, παρά τα προβλήματα και τις ελλείψεις τους, αποτελούν κατάκτηση για την ελληνική κοινωνία και για την Ήπειρο και έχουν να επιτελέσουν σημαντικό έργο για την προστασία και ανάδειξη της μοναδικής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής μας.

 

Tags:

, , , , , ,

Leave a Reply