Γεν. Γραμματεία Αποκ. Διοίκησης Ηπείρου: Ανακοίνωση

Από το γραφείο τύπου της Γενικής Γραμματείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

«« Προώθηση κατασκευής έργων στο δήμο Γρεβενών ύψους 2,49 εκ. ευρώ:

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, εστιάζοντας στην ανάδειξη του μοναδικού φυσικού περιβάλλοντος των Γρεβενών, στην αξιοποίηση του πλούσιου πολιτιστικού υπόβαθρου και στη βελτίωση των υποδομών ολόκληρης της ευρύτερης περιοχής, στηρίζει διαρκώς την υλοποίηση έργων που θα σταθούν ικανά να επιφέρουν στον τόπο πολλαπλασιαστικά αναπτυξιακά οφέλη.

Αυτό καταδεικνύουν οι πέντε αποφάσεις που εξέδωσε η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένη Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, Δήμητρα Γεωργακοπούλου – Μπάστα, οι οποίες σχετίζονται με την έγκριση υπογραφής Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ του Δήμου Γρεβενών και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας για την κατασκευή πέντε έργων, που αφορούν σημαντικές δράσεις στο δήμο Γρεβενών, συνολικού ύψους 2.490.000 ευρώ για έργα υποδομής, ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τα έργα:
– «Βελτίωση δρόμου Πρόσβορου – Κουρούνα», προϋπολογισμού 880.000 ευρώ,
– «Βελτίωση δρόμου Πρόσβορου-Κουρούνα (Β’ κλάδος)», προϋπολογισμού 830.000 ευρώ,
– «Βελτίωση του δασικού δρόμου Βούζιος-Λάκκος», Τοπικής Κοινότητας Σαμαρίνας, προϋπολογισμού 260.000. ευρώ,
– «Συντήρηση – ανάδειξη παλιών μονοπατιών», προϋπολογισμού 270.000 ευρώ και
– «Ανάδειξη Απολιθωμένου δάσους Γόργιανης», προϋπολογισμού 250.000 ευρώ. »»

 

Tags:

, , , , , , , ,

Leave a Reply