Γενική Συνέλευση Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΙωάννιναΣύμφωνα με το καταστατικό καλούνται τα μέλη του Συλλόγου
στις 17 Μαρτίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 στα Λιθαρίτσια
με θέματα:

  • Παρουσίαση για τη Λίμνη Παμβώτιδα από την κα. Αμαλία Μπιτχαβά, MSc Ελέγχου Ποιότητας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, Αναπληρώτρια Ειδική Επιστήμονα του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας
  • Οικονομικός απολογισμός και προϋπολογισμός
  • Ανακήρυξη του κ. Αριστείδη Σωτηριάδη σε Επίτιμο Πρόεδρο για τις μεγάλες υπηρεσίες που προσέφερε ως Πρόεδρος επί τριακονταετία προς επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου

· Ανακήρυξη των κ. κ. Ελευθέριου Ζώλα και κ. Ηλία Κοντογιάννη σε Επίτιμα Μέλη για τις μεγάλες υπηρεσίες που προσέφεραν ως μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου προς επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου

Παρακαλούμε για την παρουσία σας

 

Tags:

, , , ,

Leave a Reply