Β. Αργύρης για τα κέντρα υγείας

Ερώτηση κατέθεσε την Τρίτη 25 Ιανουαρίου στη Βουλή, απευθυνόμενος προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Α. Λοβέρδο, ο Βουλευτής Ιωαννίνων, κ. Βαγγέλης Αργύρης.

Στην ερώτηση του τονίζει τις αλλαγές που έγιναν με τον Νόμο 3896/2010, οι οποίες επιδείνωσαν τη λειτουργία των Κέντρων Υγείας του Νομού και ζητά να μάθει τις προθέσεις του Υπουργείο σχετικά με την «ένταξή τους στη Ζώνη Γ’ για να είναι εφικτή η πρέπουσα παροχή υπηρεσιών τους».

Ακολουθεί το αναλυτικό κείμενο της ερώτησης.
«« Ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ΘΕΜΑ: «Κέντρα Υγείας στο νομό Ιωαννίνων»

Τα Κέντρα Υγείας στο νομό Ιωαννίνων βρίσκονται, στο σύνολο τους, σε ορεινές, παραμεθόριες και δυσπρόσιτες περιοχές του νομού.

Παρέχουν υπηρεσίες σε ιδιαίτερα ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες που δεν έχουν εναλλακτική λύση πρόσβασης σε πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη.

Προσδίδουν αίσθημα ασφάλειας στους μόνιμους κατοίκους και στους επισκέπτες των περιοχών αυτών που αναπτύσσουν εναλλακτικές μορφές Τουρισμού.

Με το Π.Δ. 131/25-5-1987 (ΦΕΚ 73) είχαν χαρακτηρισθεί ως άγονα και προβληματικά, Α’ κατηγορίας και για την στελέχωση τους είχαν καθιερωθεί ειδικά κίνητρα.

Με τον Ν. 3896/2010, άρθρο 34 – παράγραφος 1, εξομοιώνονται πλέον με τα Κέντρα Υγείας του λεκανοπεδίου Αττικής και Θεσσαλονίκης, όσον αφορά στον αριθμό των εφημεριών του ειδικευμένου ιατρικού τους προσωπικού.

Επίσης, σήμερα, αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις σε ειδικευμένο προσωπικό και επιπλέον, διαφοροποιούνται πλήρως σε σχέση με τα Κέντρα Υγείας των όμορων Νομών, τα οποία εντάσσονται στη Ζώνη Β’, καθώς και εκείνων του Νομού Θεσπρωτίας που εντάσσονται στη Ζώνη Γ’, ζώνες στις οποίες ο αριθμός των εφημεριών είναι μεγαλύτερος εκείνων της Α’ Ζώνης.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Πως προτίθεται να αντιμετωπίσει το Υπουργείο το πρόβλημα αυτό, που έχει δημιουργηθεί;
2. Γιατί δεν εντάσσονται τα Κέντρα Υγείας του Νομού Ιωαννίνων στη Ζώνη Γ’ για να είναι εφικτή η πρέπουσα παροχή υπηρεσιών τους;

Ο ερωτών βουλευτής,
Βαγγέλης Αργύρης. »»

 

Tags:

, , , , , , , , ,

Leave a Reply