Βάση δεδομένων έργων – Αιολικά πάρκα

Στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου (www.php.gov.gr), αναρτήθηκε από σήμερα η κεντρική βάση δεδομένων με όλα τα έργα που έχουν προτείνει οι φορείς της Ηπείρου για ένταξη σε χρηματοδοτικά πλαίσια, προκειμένου να αξιολογηθούν, να δρομολογηθούν και να τεθούν οι προτεραιότητες για την περαιτέρω υλοποίησή τους. Σε σχετικές ανακοινώσεις προέβη σήμερα η Αντιπεριφερειάρχης κ. Τατιάνα Καλογιάννη, που είναι αρμόδια για τα θέματα Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας.

«Ο κάθε πολίτης έχει πρόσβαση στις πληροφορίες των έργων που πρότειναν οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νοσοκομεία, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, κλπ. Έτσι λοιπόν είμαστε όλοι κοινωνοί αυτής της διαδικασίας, η οποία δεν σταματά εδώ. Θα υπάρχει συνεχής αξιολόγηση η οποία θα εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό και προγραμματισμό», υπογράμμισε η Αντιπεριφερειάρχης.

Στον τομέα αυτόν, η Περιφέρεια Ηπείρου, όπως πρόσθεσε η Αντιπεριφερειάρχης, είναι πρωτοπόρα, δεδομένου ότι ο Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης κ. Μ. Χρυσοχοϊδης καλεί μέσω επείγουσας εγκυκλίου όλες τις αιρετές Περιφερειακές Αρχές καθώς και τις Ειδικές Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) του ΕΣΠΑ, να προβούν εσπευσμένα σε αντίστοιχη (κατά κυριολεξία) δράση.

Ανέφερε, επίσης, ότι το αποτέλεσμα της πολύμηνης και επίπονης αυτής προσπάθειας, όπως η επεξεργασία της θεματικής κατηγοριοποίησης των Έργων καθώς και η ανάπτυξη των απαιτούμενων εφαρμογών Πληροφορικής οφείλεται στους συνεργάτες της και στο προσωπικό της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώ η επικαιροποίηση των στοιχείων των Έργων (προϋπολογισμός, δείκτης ωριμότητας, βαθμός προτεραιότητας κλπ.) έγινε από τους ίδιους του φορείς μέσω ειδικής ηλεκτρονικής διαδικασίας.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της κ. Τ. Καλογιάννη, υπογράμμισε ότι με την αναθεώρηση του ΕΣΠΑ και ειδικά με τη μείωση της εθνικής συμμετοχής μειώνονται σημαντικά οι πόροι για την Ήπειρο. Συγκεκριμένα, όπως τόνισε,  με την πρώτη αναθεώρηση του ΕΣΠΑ με  την αναλογία 85% – 15% (Κοινοτικής – Εθνικής συμμετοχής),  απομειώθηκαν από το ΠΕΠ Ηπείρου 36 εκ. ευρώ περίπου. Αν προχωρήσει η νέα αναθεώρηση και η αναλογία γίνει  95%-5%, τότε το διαθέσιμο ποσό θα απομειωθεί περαιτέρω. «Από τη στιγμή που μειώνεται η εθνική συμμετοχή και παραμένει ίδια η Κοινοτική συμμετοχή, σημαίνει ότι το ΕΣΠΑ μειώνεται δραστικά», τόνισε για να αναφερθεί στα σημερινά οικονομικά δεδομένα: « Για το ΠΕΠ Ηπείρου σήμερα με το 85%-15%   το  υπόλοιπο διαθέσιμο ανέρχεται περίπου στα 50 εκ. ευρώ για νομικές δεσμεύσεις και περίπου στα  70-75 εκ. ευρώ για προκηρύξεις έργων. Σε κάθε περίπτωση όμως η Περιφερειακή Αρχή έχει δημιουργήσει την κατάλληλη υποδομή, ώστε να διεκδικήσει και τον τελευταίο πόρο από οποιαδήποτε χρηματοδοτικό πλαίσιο. Εμείς είμαστε έτοιμοι να διεκδικήσουμε», τόνισε με έμφαση η Αντιπεριφερειάρχης.

Αναφερόμενη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων η Αντιπεριφερειάρχης σημείωσε ότι σήμερα έχει μειωθεί στο 50%, ενώ το πρόγραμμα «ΕΛΛΑΔΑ» δεν υφίσταται μέχρι και σήμερα.

Όσον αφορά τις προτεραιότητες που έχει θέσει για το υπόλοιπο ΠΕΠ η Περιφερειακή αρχή, η Αντιπεριφερειάρχης ανέφερε ότι δίνει πρώτη προτεραιότητα στον άξονα 6 σε Περιβαλλοντικά έργα και δράσεις που αφορούν υδρεύσεις- αποχετεύσεις, βιολογικούς καθαρισμούς, σταθμούς μεταφόρτωσης απορριμμάτων, αποκαταστάσεις ΧΑΔΑ και οτιδήποτε έχει σχέση με το περιβάλλον. Σε δεύτερη προτεραιότητα είναι οι μεγάλοι άξονες οδοποιίας και μετά ο πολιτισμός κ.α.

ΓΙΑ ΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

Απαντώντας σε ερώτηση για τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και ειδικά για τα αιολικά Πάρκα η Αντιπεριφερειάρχης που είναι πρόεδρος της ανωτέρω επιτροπής, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «η θέση της Περιφερειακής Αρχής είναι η τόνωση της επιχειρηματικότητας και η απαρέγκλιτη τήρηση των νόμων και δεν μπορούμε να αποκόψουμε τον επιχειρηματία που θέλει να επενδύσει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Γνωμοδοτούμε θετικά και αφουγκραζόμαστε πάντα την άποψη της τοπικής κοινωνίας.» Η Αντιπεριφερειάρχης  σε άλλο σημείο της απάντησης ανέφερε ότι: «Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και με την ύπαρξη οριστικής μελέτης ενεργειακού ισοζυγίου για την Περιφέρεια μας, είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε κάθε οδηγία που προέρχεται από τη ΔΕΣΜΗΕ, τη ΔΕΗ και το κεντρικό κράτος για την διακοπή των γνωμοδοτήσεων – αδειοδοτήσεων».

 

Tags:

, , , , , , , , ,

Leave a Reply