“ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειρο”: Ανακοίνωση

Η παράταξη «ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειρο» εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«« Θέσεις για την Ένωση Περιφερειών & Κατάρτιση ψηφοδελτίου:

Κατά κοινή ομολογία με την σταδιακή εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης» στο πλαίσιο της γενικότερης μνημονιακής πολιτικής αποδεικνύονται οι βαρύτατες, αρνητικές συνέπειες για τα πιο αδύναμα – και όχι μόνο – στρώματα του λαού μας με εμφανείς τις επιπτώσεις στην ίδια την λειτουργία και την υπόσταση των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Είναι απαραίτητη λοιπόν για λόγους δημοκρατίας, ισονομίας, και πλουραλισμού στην προβολή των απόψεων, η διαμόρφωση πραγματικά αντιπροσωπευτικών δευτεροβάθμιων οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εν προκειμένω των Περιφερειών.

Το Προεδρικό Διάταγμα 74/2011 για την Ένωση Περιφερειών (ΕΝ.ΠΕ.) είναι αποτέλεσμα συνεννόησης του αρμόδιου υπουργείου και των Περιφερειαρχών, οι οποίοι ανήκουν στο σύνολο τους στα δύο μεγάλα κόμματα, αγνοώντας επιδεικτικά τους εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους των μικρών παρατάξεων.

Ειδικότερα:
1) Η διαδικασία είναι αντιδημοκρατική, διότι ο τρόπος εκλογής του οργάνου αποφασίστηκε ερήμην των Περιφερειακών Συμβουλίων.
2) Θεωρούμε απαράδεκτη και άμεσα ανακλητέα τη διάταξη της ex officio σύνθεσης του μεγαλύτερου μέρους του αντιπροσωπευτικού σώματος της Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς από τα 13 μέλη τα 8 διορίζονται και μόλις τα 5 εκλέγονται από το Συμβούλιο, με αποτέλεσμα ο Περιφερειάρχης και όλοι οι συμμετέχοντες Αντιπεριφερειάρχες να μη τίθενται στη δημοκρατική, συνταγματική κρίση της ψήφου. Αυτό επεκτείνεται και στο Δ.Σ. της ΕΝ.ΠΕ., στο οποίο συμμετέχουν ex officio όλοι οι περιφερειάρχες.
3) Είναι φανερό ότι η όλη διαδικασία διορισμού αντιβαίνει και στο άρθρο 102 του Συντάγματος, που αναφέρεται στο αυτοδιοίκητο των Δήμων και των Περιφερειών, αφού η κεντρική εξουσία παρεμβαίνει βάναυσα στην εκλογή των οργάνων τους .

Το «ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειρο»:
– ζητά την πολιτική καταγγελία του Προεδρικού Διατάγματος με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και την απόσυρση των παραπάνω διατάξεων, δηλώνει δε ότι επιφυλάσσεται να αντιδράσει με κάθε μέσο, ακόμη και ένδικο, με στόχο την προστασία του θεσμού της δευτεροβάθμιας Αιρετής Αυτοδιοίκησης
– προτείνει τα εξής για τη συγκρότηση των περιφερειακών οργάνων: α) τη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης της ΕΝ.ΠΕ. από όλους τους εκλεγμένους Περιφερειάρχες, Αντιπεριφερειάρχες και Περιφερειακούς Συμβούλους της χώρας, β) την εκλογή του Δ.Σ. της ΕΝ.ΠΕ. στο σύνολο του από τη Συνέλευση με το σύστημα της Απλής Αναλογικής και τον αποκλεισμό κάθε ex officio συμμετοχής σ’ αυτό
– υποστηρίζει την κατάρτιση ψηφοδελτίου στις εκλογές των αντιπροσώπων της Περιφέρειας Ηπείρου για την διεκδίκηση των παραπάνω. »»

 

Tags:

, , , , , , , , , , ,

Leave a Reply