“ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειρο”: Ανακοίνωση

Επερώτηση της παράταξης «ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειρο» στον Περιφερειάρχη:

«« κ. Περιφερειάρχη

Όπως δέχεται η μεγάλη πλειοψηφία των επιστημονικών και πολιτικών φορέων της περιοχής των Ιωαννίνων, η θεσμοθέτηση καθεστώτος προστασίας της ευρύτερης υδάτινης και χερσαίας περιοχής της λίμνης Παμβώτιδας, της βιοποικιλότητας και της αναβάθμισης της φύσης και των τοπίων της είναι αναγκαία και επείγουσα. Τα αδιέξοδα εξάλλου του σημερινού μοντέλου της γενικευμένης οικοπεδοποίησης της παραλίμνιας περιοχής αναδείχθηκαν με δραματικό τρόπο κατά τις πλημμύρες του περασμένου Νοεμβρίου, όταν το Λεκανοπέδιο κυριολεκτικά πνίγηκε εξαιτίας όχι μόνο των ακραίων καιρικών φαινομένων αλλά και της ακραίας αυθαιρεσίας και εμπορευματοποίησης. Για την υλοποίηση καθεστώτος προστασίας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ύστερα από διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς, καταρτίσθηκε Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, στο οποίο προβλέπεται η θεσμοθέτηση της παραλίμνιας Ζώνης Α2 «Προστασίας της Φύσης», πλάτους 300 μ. στην περιβαλλοντικά κρίσιμη και ευαίσθητη περίμετρο της υδάτινης επιφάνειας της λίμνης, στην οποία θα απαγορεύονται οι οικοδομικές δραστηριότητες.

Το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος συζητήθηκε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου της 7/02/2011. Από την τοποθέτηση σας (σελ. 48 έως 53 των Πρακτικών συνεδρίασης) προέκυψε η αρνητική σας θέση σε αρκετά επίμαχα σημεία προστασίας (ζώνες οικοανάπτυξης, υψόμετρο λίμνης, αναχώματα κλπ.), σε καμία όμως περίπτωση στη θεσμοθέτηση της ζώνης Α2, οπότε εύλογα τεκμαίρεται η συμφωνία σας με τη θεσμοθέτηση της συγκεκριμένης ζώνης. Εξάλλου η πρόταση σας, την οποία ψήφισε η πλειοψηφία του Συμβουλίου, υποτίθεται πως αποδέχεται την αναγκαιότητα του Π.Δ.. Ενώ λοιπόν επίκειται η υπογραφή και θέση σε ισχύ του Π.Δ., 3 διαφορετικοί ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες έσπευσαν να υποβάλουν αιτήσεις περιβαλλοντικής αδειοδότησης συνοδευόμενες από προμελέτες για μεγάλα ξενοδοχεία, 146, 98 και 85 κλινών αντιστοίχως, στη ζώνη Α2 σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουν νομικά τετελεσμένα και να επωφεληθούν των μεταβατικών διατάξεων. Με βάση το όριο των 100 κλινών, η αίτηση για την πρώτη επένδυση κατατέθηκε στις 19/01/2011 στο ΥΠΕΚΑ και οι άλλες δύο στις 5/05/2011 και στις 25/05/2011 στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Για την πρώτη από τις αιτήσεις η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου εξέδωσε πράξη Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ), επισημαίνοντας όμως την επιφύλαξη της ότι αυτή δεν θα ισχύσει σε περίπτωση εφαρμογής του Προεδρικού Διατάγματος. Για τις άλλες δύο αιτήσεις ο κ. Περιφερειάρχης, έχοντας τη διακριτική ευχέρεια είτε να τις διαβιβάσει στο Υπουργείο για έκδοση ΠΠΕΑ είτε να διαχειριστεί ο ίδιος την περιβαλλοντική αδειοδότηση, έπραξε το δεύτερο εκκινώντας τη σχετική διαδικασία.

Ο Φορέας Διαχείρισης Παμβώτιδας γνωμοδότησε μέχρι στιγμής επί των δύο από τις τρεις αιτήσεις και τάσσεται κατηγορηματικά εναντίον των συγκεκριμένων επενδύσεων καθώς «εμπίπτουν στην ζώνη των 300 μ. πέριξ της λίμνης και απαγορεύεται η χρήση γης τουρισμού – αναψυχής. Οι εν λόγω εκτάσεις αποτελούν ανέκαθεν υγρολιβαδικές εκτάσεις, περιοδικά κατακλυζόμενες, απαραίτητες για την διατήρηση της βιοποικιλότητας και την προστασία των ενδιαιτημάτων». Ας μη λησμονείται εξάλλου ότι οι εκτάσεις αυτές ήδη ανήκουν στο δίκτυο Νatura.

Την αντίθεση του στην πρώτη αίτηση εξέφρασε επίσης το Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ.

Με βάση τα παραπάνω επερωτάται και ελέγχεται η Περιφερειακή Αρχή και ο κ. Περιφερειάρχης για τις κατωτέρω ενέργειες και παραλείψεις:

– 1. Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί μέχρι σήμερα, 7 μήνες και πλέον από τη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, για την προώθηση του Π.Δ. (έστω διαφορετικού από το προταθέν); Αντιλαμβάνεται ο κ. Περιφερειάρχης ότι η αδράνεια λειτουργεί αντικειμενικά υπέρ όσων θέλουν να καταστρατηγήσουν τις προβλέψεις του και μπορεί να εκληφθεί ως συνενοχή;

– 2. Εξακολουθεί να ισχύει η τεκμαιρόμενη συμφωνία του με τη θεσμοθέτηση της περιμετρικής ζώνης Α2 πλάτους 300 μέτρων ή έχει διαφοροποιηθεί και για ποιους λόγους;

– 3. Γνώριζε ο κ. Περιφερειάρχης κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (7/2) την υποβολή της πρώτης αίτησης αδειοδότησης στο ΥΠΕΚΑ (από τις 19/1) ή όχι; Εάν το γνώριζε, για ποιο λόγο απέφυγε να ενημερώσει το Συμβούλιο;

– 4. Για ποιο λόγο απέφυγε να παραπέμψει τις άλλες δύο αιτήσεις στη διαδικασία Προκαταρκτικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και στις Υπηρεσίες του Υπουργείου, όπως είχε τη διακριτική ευχέρεια από το νόμο; Τι νόημα έχει η επίκληση εκ μέρους του της νομιμότητας για να δικαιολογήσει την προώθηση των αιτήσεων (πράξη κατάταξης σε κατηγορία), όταν υπήρχε νόμιμη δυνατότητα διαφορετικής αντιμετώπισης;

– 5. Για ποιο λόγο ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Κολόκας, ο οποίος συμμετέχει ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ηπείρου στον Φορέα Διαχείρισης Παμβώτιδας, στην πρώτη περίπτωση ψήφισε εναντίον της επένδυσης (ομόφωνη αρνητική γνωμοδότηση) και στη δεύτερη λευκό; Ποιος είναι ο λόγος, που εξηγεί τη διαφοροποίηση της στάσης του;

– 6. Σε κάθε περίπτωση για ποιο λόγο η Περιφερειακή Αρχή κινήθηκε σε κλίμα απόλυτης αδιαφάνειας και απέφυγε να ενημερώσει το Συμβούλιο για όλες τις παραπάνω εξελίξεις σε ένα ζήτημα μείζον και άμεσα συνδεδεμένο με τις ρυθμίσεις του Σχεδίου Π.Δ. και την προστασία της Παμβώτιδας;

– 7. Τέλος σε ποιές ενέργειες σκοπεύει να προβεί για την συμπόρευση με το δημόσιο συμφέρον, τα δικαιώματα των πολιτών και τη γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης και την αποφυγή δημιουργίας καταστροφικών περιβαλλοντικών τετελεσμένων;

Γιάννης Παπαδημητρίου, Περιφερειακός Σύμβουλος. »»

 

Tags:

, , , , , , , , ,

Leave a Reply