Αυτοψία Ν.Α.Ι σε αυθαίρετη χωματερή

Αυτοψία σε χώρο της παλιάς Εθνικής οδού ΙωαννίνωνMετσόβου πραγματοποίησαν οι υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων, ύστερα από γραπτή καταγγελία, περί ύπαρξης αυθαίρετης χωματερής. Στις 26 Νοεμβρίου – δύο ημέρες μετά την παραλαβή της καταγγελίας – υπάλληλοι της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας επισκέφτηκαν το υποδειχθέν σημείο, όπου διαπίστωσαν την ύπαρξη, ως επί το πλείστον μπαζών και αδρανών υλικών, ενημερώνοντας προς τούτο, την καταγγέλλουσα, τη Διεύθυνση Πολεοδομίας και το Δήμο Μετσόβου. Στις 8 Δεκεμβρίου 2009 πραγματοποίησε αυτοψία στον ίδιο χώρο το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος Ν. Ιωαννίνων, παρουσία του Δημάρχου Μετσόβου, ο οποίος ενημέρωσε ότι ο Δήμος διαθέτει τα απόβλητά του στη χωματερή Δουρούτης, προσκομίζοντας το σχετικό συμφωνητικό. Από την αυτοψία δεν κατέστη δυνατόν να εντοπισθούν οι υπεύθυνοι της εναπόθεσης των απορριμμάτων και των αδρανών υλικών. Κατόπιν τούτου, συντάχθηκε έκθεση, σύμφωνα με την οποία ο Δήμος Μετσόβου θα πρέπει να προβεί σε κάλυψη των απορριμμάτων, να αποκόψει την πρόσβαση στο χώρο και να τοποθετήσει ενημερωτικές πινακίδες για απαγόρευση ρίψης αποβλήτων. Παράλληλα η Νομαρχιακή Αρχή, με έγγραφό της, ζήτησε τη συνδρομή της Αστυνομίας και της Αγροφυλακής για αποτροπή στο μέλλον ανάλογων περιστατικών.

 

Tags:

, , , , , , , ,

Leave a Reply