ΑΥ.ΡΙ.Ο. : Προγραμματικές Θέσεις

Η παράταξη “ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειρο” με υποψήφιο περιφερειάρχη το Γ. Παπαδημητρίου, ανακοίνωσε τις προγραμματικές τις θέσεις:

«« Οι προγραμματικοί μας στόχοι:

 • διατυπώνονται από τη σκοπιά των λαϊκών αναγκών και συμφερόντων
 • στοχεύουν στην επεξεργασία ενός εναλλακτικού πρότυπου κοινωνικής οργάνωσης και ανάπτυξης για την Περιφέρεια της Ηπείρου
 • υποστηρίζουν ένα νέο τρόπο παραγωγής, κατανάλωσης και διανομής του πλούτου με κεντρικό το ρόλο του δημόσιου χώρου και των συλλογικών αγαθών
 • απαιτούν ισχυρούς μηχανισμούς δημοκρατικού ελέγχου και θεσμούς λαϊκής συμμετοχής
 • συνιστούν ρήξη με το κυρίαρχο μοντέλο μεγιστοποίησης του κέρδους και κυριαρχίας των ιδιωτικών συμφερόντων
 • συνδέονται με μέτωπα πάλης και στόχους σε πανελλαδικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο
 • και ασφαλώς προϋποθέτουν την ανατροπή του πολιτικού σκηνικού και των σημερινών συσχετισμών.

Επιδιώκουμε και αγωνιζόμαστε για :

 • μια περιφερειακή αυτοδιοίκηση ανοιχτή στους πολίτες, εκλεγμένη δημοκρατικά με απλή αναλογική και έμμεση εκλογή περιφερειάρχη και αποκεντρωμένη σε περιφερειακά διαμερίσματα. Κατάργηση της παράλληλης κρατικής Περιφέρειας Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και μεταφορά όλων των αρμοδιοτήτων της στην περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, χρηματοδοτούμενη με θεσμοθετημένους σταθερούς πόρους.
 • μια αναπτυξιακή διαδικασία με στόχους την πλήρη απασχόληση, την εξάλειψη της φτώχειας, τη μείωση των ανισοτήτων και όχι την οικονομική μεγέθυνση. Μια αναπτυξιακή διαδικασία, που θα σχεδιάζεται με βάση τις ανάγκες και όχι το κέρδος, θα σέβεται το περιβάλλον και τα φυσικά αποθέματα, θα αντιστρέφει το μοντέλο της ατομικής κατανάλωσης προς όφελος συλλογικών αγαθών, θα ενισχύει μορφές κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και θα διαχέει την τεχνολογική καινοτομία προς όφελος όλων.
 • την διασφάλιση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα και του υψηλού επιπέδου υπηρεσιών εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας για όλους, χωρίς αποκλεισμούς και την απόκρουση της ιδιωτικοποίησης, άμεσης ή έμμεσης (λ.χ. μέσω ΣΔΙΤ)
 • την ανάπτυξη δημόσιων μέσων συγκοινωνίας, και ιδιαίτερα σταθερής τροχιάς είτε πρόκειται για τη σιδηροδρομική σύνδεση της Περιφέρειας με τον περίγυρό της είτε για δίκτυα προαστιακού σιδηροδρόμου και τραμ, που θα οδηγούν στην απεξάρτηση του πολίτη από το ιδιωτικό αυτοκίνητο
 • την ολοκλήρωση του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού με κριτήριο την υπεράσπιση και διεύρυνση του δημόσιου χώρου και των κοινωνικών υποδομών και όχι την υποταγή σε σχέδια  ιδιωτικοποίησης του χώρου. Την ολοκλήρωση σύνταξης του δασολογίου και του κτηματολογίου και την εφαρμογή ολοκληρωμένων πολιτικών για τους ορεινούς όγκους αντί της αποσπασματικής και συχνά πελατειακής λογικής του προγράμματος «Πίνδος»
 • μέτρα και πολιτικές για τον αγροτικό κόσμο, που θα στηρίζουν την παραγωγή ποιοτικών και βιολογικών τροφίμων, θα αποκλείουν τα μεταλλαγμένα, θα ενισχύουν τις συλλογικές μορφές παραγωγής (συνεταιρισμοί) και θα συγκρατούν τους νέους στην ύπαιθρο. Την υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα της γαλακτοβιομηχανίας «Δωδώνη» και του κοινωνικού της ρόλου στη στήριξη του κτηνοτροφικού κόσμου της Ηπείρου
 • τον σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών για την προστασία της βιοποικιλότητας και της φυσικής κληρονομιάς, τη γενναία χρηματοδότηση των εθνικών πάρκων και την ουσιαστική τους λειτουργία, όπως και των περιοχών του δικτύου Natura
 • την προστασία των υγροτόπων και των υδάτινων οικοσυστημάτων της Περιφέρειας με έμφαση στα περισσότερο απειλούμενα (Αμβρακικός, Παμβώτιδα), την υπεράσπιση των ποταμών από την υποβάθμιση, τη φραγματοποίηση και τη μεταφορά νερών, την ολοκλήρωση των διαχειριστικών μελετών σε επίπεδο λεκάνης απορροής και την αναστροφή της ραγδαίας ιδιωτικοποίησης των αποθεμάτων του πόσιμου νερού
 • την ανάδειξη της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της περιοχής και την τουριστική της ανάπτυξη με γνώμονα τη βιωσιμότητα και την προστασία του περιβάλλοντος και του τοπίου, απορρίπτοντας λογικές «αξιοποίησης», όπως αυτή του Χωροταξικού Σχεδίου για τον τουρισμό
 • ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων και ιδιαίτερα των αστικών απορριμμάτων, με πρόληψη και ανακύκλωση στην πηγή, επεξεργασία των υπολειμμάτων και λειτουργία ΧΥΤΥ με ορθολογικό επιμερισμό των οχλήσεων και απώτερο στόχο τη μηδενική παραγωγή σκουπιδιών, αποκλείοντας «λύσεις» αποτέφρωσης και ιδιωτικοποίησης
 • πολιτικές εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια και τα μέσα μεταφοράς, ανάπτυξη των ΑΠΕ όχι με κριτήριο το κέρδος αλλά με όρια, κανόνες, αποκεντρωμένη χωροθέτηση και σεβασμό στις φυσικές ισορροπίες. Επίσης την ματαίωση της διέλευσης των αγωγών φυσικού αερίου από την ζώνη τουριστικής ανάπτυξης Συβότων – Πέρδικας
 • μια περιφερειακή αυτοδιοίκηση που θα υψώνει ασπίδα κοινωνικής αλληλεγγύης και προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας όλων των ανθρώπων, γυναικών και ανδρών, Ελλήνων και αλλοδαπών. Μια περιφερειακή αυτοδιοίκηση που θα αντιμετωπίζει με ευαισθησία τη νεολαία και την τρίτη ηλικία, τους άνεργους και τους κοινωνικά αποκλεισμένους, θα εργάζεται για την κοινωνική ένταξη των οικονομικών μεταναστών, θα αντιπαλεύει την καταστολή, το ρατσισμό και την ξενοφοβία, θα σέβεται το δικαίωμα στη διαφορά και στον αυτοπροσδιορισμό
 • μια περιφερειακή αυτοδιοίκηση, που θα ενισχύει την πολιτιστική και καλλιτεχνική δημιουργία, θα υπερασπίζει την ελευθερία της έκφρασης, θα μεριμνά για την οργανική σύνδεση του πολιτισμού με την εκπαίδευση, θα ενθαρρύνει την κοινωνικά προσανατολισμένη έρευνα και θα προωθεί μια νέα γενιά δικαιωμάτων μπροστά στην επερχόμενη ψηφιακή εποχή
 • μια περιφερειακή αυτοδιοίκηση, που θα καλλιεργεί φιλικές σχέσεις και πολύμορφους οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς δεσμούς με τους γειτονικούς λαούς, θα αντιταχθεί στα σχέδια εγκατάστασης πυρηνικών εργοστασίων στο βαλκανικό μας περίγυρο και θα προωθήσει την ιδέα ενός Οικολογικού Χάρτη για τα Βαλκάνια.

Καλούμε τις Ηπειρώτισσες και τους Ηπειρώτες να δώσουμε μαζί, από ένα αυτοδιοικητικό ριζοσπαστικό ορμητήριο, τον αγώνα των περιφερειακών εκλογών της 7ης Νοέμβρη και όλους τους επόμενους. ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ! »»

 

Tags:

, , , ,

Leave a Reply