Αριστερή Ριζοσπαστική Συσπείρωση Καθηγητών: Ανακοίνωση

no_logoΑνακοίνωση της Αριστερής Ριζοσπαστικής Συσπείρωσης Καθηγητών:

«« Η ΑΡΣΚ θεωρεί ότι η προληπτική επιστράτευση των καθηγητών που συνεχίζεται έχει μεγάλη σημασία καθώς δεν αφορά μόνο την εκπαίδευση και το συνδικαλιστικό κίνημα των εκπαιδευτικών αλλά την ίδια τη Δημοκρατία.

Ακριβώς λόγω της μεγάλης πολιτικής σημασίας της επιστράτευσης καλούμε τα ΔΣ των σωματείων –συλλόγων άμεσα να αποφασίσουν για τη δημιουργία ενός κοινού μετώπου για την κατάργηση του μέτρου της επιστράτευσης απέναντι στους εργαζόμενους που θίγει το συνταγματικό δικαίωμα της απεργίας και τα θεμέλια του Δημοκρατικού πολιτεύματος. »»

 

Tags:

, , ,

Leave a Reply