Από σήμερα σε ισχύ οι νέοι συντελεστές Φ.Π.Α.

Ισχύουν από σήμερα 1/7 οι νέοι αυξημένοι συντελεστές ΦΠΑ για όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια. Συγκεκριμένα, ο συντελεστής 21% αυξήθηκε σε 23%, ο συντελεστής 10% αυξήθηκε σε 11% και ο συντελεστής 5% σε 5,5%. Επίσης, υπάγονται στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας παροχές υπηρεσιών από επαγγέλματα τα οποία ως σήμερα δεν είχαν υποχρέωση υπαγωγής σε Φ.Π.Α., όπως δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, διαγνωστικά κέντρα, κ.α. Αναμένονται και πάλι σημαντικές αυξήσεις τιμών αγαθών και υπηρεσιών, λόγω της επιβάρυνσης που προκαλούν στις επιχειρήσεις οι αυξημένοι συντελεστές.

 

Tags:

, , , , , , , , ,

Leave a Reply