Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου

Από τη Γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο σε πρόσφατη συνεδρίαση του:

1. α) Ενέκρινε το άνοιγμα νέων τραπεζικών λογαριασμών από την κάθε Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Ηπείρου κατ’ αντιστοιχία και στην αυτή Τράπεζα των τηρουμένων τραπεζικών λογαριασμών από τις πρώην Ν.Α. Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, προς μεταφορά των χρηματικών διαθεσίμων.
β) Εξουσιοδότησε τον Περιφερειάρχη για ορισμό υπαλλήλων για κίνηση των αντίστοιχων λογαριασμών.

2. Προενέκρινε την ένταξη του έργου «Αποκατάσταση ζημιάς πρανούς τμήματος της οδού Άσσου – Πολυστάφυλλου της 8ης Επαρχιακής οδού Ν. Πρέβεζας», στο Πρόγραμμα ΚΑΠ.

3. Εξουσιοδότησε τους αντιπεριφερειάρχες των Π.Ε. για τη μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

4. Επέλεξε τον κ. Οικονόμου Απόστολο, δικηγόρο Ιωαννίνων, για τη θέση του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης στην Περιφέρεια Ηπείρου.

 

Tags:

, , , , , , , , ,

Leave a Reply