Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Νέα έργα προωθούνται προς υλοποίηση στην Π.Ε. Άρτας:

Τέσσερα νέα έργα, που αφορούν τους τομείς πολιτισμού, τις αγροτικές και οδικές υποδομές, προωθούνται προς υλοποίηση στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, με αποφάσεις που έλαβε η Οικονομική Επιτροπή. Για δύο από αυτά αναδείχτηκαν ανάδοχοι και για το τρίτο εγκρίθηκε η δημοπράτησή του.

Συγκεκριμένα:
– Η Ο.Ε. ανέδειξε την εργοληπτική επιχείρηση ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ & ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΟΕ, ανάδοχο του έργου ολοκλήρωσης του Αρδευτικού δικτύου Μελατών Δήμου Ν. Σκουφά, προϋπολογισμού 100.000 ευρώ.
– Επίσης ανέδειξε τον ΕΔΕ Λάμπρο Βερλέκη, ανάδοχο του έργου ολοκλήρωσης των εργασιών του τρούλου στον ανεγειρόμενο Ι. Ν. Αγίου Μαξίμου Γραικού, προϋπολογισμού 20.000 ευρώ.
– Με άλλες αποφάσεις της, η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τη δημοπράτηση των έργων «βελτίωση του δρόμου Ρετσιανών – Καστανιάς», με προϋπολογισμό 400.000 ευρώ και «Αποκατάσταση διατομής κεντρικής διώρυγας Αράχθου», με προϋπολογισμό 25.000 ευρώ.

Έργο συντήρησης στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Πρέβεζας:

Παρεμβάσεις προγραμματίζονται για τη συντήρηση και τη διαγράμμιση τμημάτων του επαρχιακού και βασικού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Σε πρόσφατη συνεδρίαση της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας ενέκρινε τη δημοπράτηση έργου, με προϋπολογισμό 185.000 ευρώ.

 

Tags:

, , , , , , , ,

Leave a Reply