Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ανάδοχοι για έργα στην Π.Ε. Άρτας:

Η Οικονομική Επιτροπή ανέδειξε πρόσφατα σε συνεδρίαση της:
– Τον ανάδοχο του έργου της αποκατάστασης της κοίτης του Αράχθου στην περιοχή Γεφυρών, με προϋπολογισμό 200.000 Ευρώ. Μειοδότρια αναδείχτηκε η εργοληπτική επιχείρηση Ι.ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε..
– Τον ανάδοχο του έργου της επισκευής – συντήρησης εγκαταστάσεων του αντλιοστασίου Βίγλας, προϋπολογισμού 50.000 Ευρώ. Μειοδότρια αναδείχτηκε η Κ/Ξ Α. ΤΣΩΡΟΣ – Λ. ΣΑΚΚΑΣ Ο.Ε..

Αξιολόγηση προσφορών για τον κινητό εξοπλισμό του ΧΥΤΑ Ελληνικού:

Σε πρόσφατη συνεδρίαση της η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε το Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφορών για την προμήθεια κινητού εξοπλισμού για το ΧΥΤΑ Ελληνικού. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, ερπυστριοφόρο φορτωτή, συμπιεστή απορριμμάτων, ελαστιχοφόρο εκσκαφέα – φορτωτή, φορτηγό αυτοκίνητο.

 

Tags:

, , , , , , ,

Leave a Reply