Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Διενέργεια διαγωνισμού για τη λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. της Π.Ε. Ιωαννίνων:

Τη διενέργεια διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου λειτουργίας του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων της 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ιωαννίνων (Π.Ε. Ιωαννίνων) αποφάσισε σε πρόσφατη συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου.

Ο διαγωνισμός θα γίνει βάσει προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου, όπως αποφασίστηκε από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας. Η διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης είναι για ένα έτος (από το πέρας του χρόνου δοκιμαστικής λειτουργίας του ΧΥΤΑ), ενώ ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.290.600 ευρώ (η χρηματοδότηση θα γίνει από ίδιους πόρους του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων).

Συντήρηση τάφρων στην Π.Ε. Άρτας:

Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δημοπρατείται το έργο «Συντήρηση τάφρων και διωρύγων πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισμού 100.000 ευρώ.

Ανάδοχος για ασφαλτοστρώσεις στο Δήμο Πάργας:

Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις οδικών τμημάτων-Κατασκευή τεχνικών στην περιοχή Δήμου Πάργας της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 290.000 ευρώ. Ανάδοχος είναι η κοινοπραξία Ηλία Κατσιμποκη, Κων/νου Κώστα, Ιωάννη Καραμπίτιανη και Ιωάννη Μάκη.

Αποκατάσταση ζημιών στην επ. οδό Μεγ. Γότιστα – Κράψη Π.Ε. Ιωαννίνων:

Κατά την πρόσφατη συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή ανέδειξε τον ανάδοχο έργου «Αποκατάσταση ζημιών στην 43η Επαρχιακή Οδό Μεγάλη Γότιστα – Κράψη» Π.Ε. Ιωαννίνων, (προϋπολογισμού 150.000 ευρώ), που είναι ο Ξάνθης Δημήτριος του Βησσαρίωνα.

 

Tags:

, , , , , , ,

Leave a Reply