Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Βελτιώσεις στο Οδικό Δίκτυο προωθεί η Περιφέρεια Ηπείρου:

Παρεμβάσεις στο σύνολο του οδικού δικτύου της Ηπείρου προωθούνται από την Περιφέρεια Ηπείρου μέσα από τις σχετικές αποφάσεις που έλαβε η Οικονομική Επιτροπή κατά την πρόσφατη συνεδρίασή της.

Δημοπρατήσεις έργων:

Συγκεκριμένα η Ο.Ε. ενέκρινε τη δημοπράτηση των έργων:
– «Τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων και οδικής σήμανσης σε τμήματα του εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 245.000 ευρώ,
– «Βελτίωση οδού Βρυσοχώρι – Παλαιοσέλι», προϋπολογισμού 150.000 ευρώ,
– «Αποκατάσταση οδού Ανήλιο – Χιονοδρομικό Κέντρο», προϋπολογισμού 150.000 ευρώ,
– «Αποκατάσταση οδού προς Λάιστα», προϋπολογισμού 116.395 ευρώ, και
– «Αποκατάσταση οδού προς Λαγκαδά», προϋπολογισμού 40.000 ευρώ.

Ανάδοχοι έργων στην Π.Ε. Άρτας:

Η Οικονομική Επιτροπή κατακύρωσε επίσης το αποτέλεσμα των δημοπρασιών για τα παρακάτω έργα στην Π.Ε. Άρτας:
– «Βελτίωση του δρόμου Ρετσιανών – Καστανιάς», προϋπολογισμού 400.000 ευρώ, με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «Γρηγόριος Ματσούκας ΕΔΕ»,
– «Βελτίωση οδού Κρυονέρι – Ναζαίοι (β’ φάση)», προϋπολογισμού 230.000 ευρώ, που ανατίθεται στην εργοληπτική επιχείρηση «ΑΤΕΚ Δ. Τζικερας & Σια Ο.Ε.»
– «Συντήρηση τεχνικών έργων και οδοστρώματος οδών στην Τ.Κ. Καταρράκτης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας», προϋπολογισμού 40.000 ευρώ, που ανατίθεται στην εργοληπτική επιχείρηση «Ευάγγελος Φελέκης ΕΔΕ».
– «Κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου στο δρόμο Γέφυρα Τζαρή – Κούνιες» της Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού 20.000 ευρώ, όπου ανάδοχος προέκυψε η εργοληπτική επιχείρηση «Απόστολος Στεφάνου ΕΔΕ».

Ανάδοχοι για έργα της Π.Ε. Πρέβεζας:

Παρεμβάσεις προωθούνται και στην Π.Ε. Πρέβεζας. Ειδικότερα, η Οικονομική Επιτροπή ανέδειξε τους αναδόχους των έργων:
– «Συντηρήσεις – αποκαταστάσεις καθιζήσεων τμήματος Αρχάγγελος – Κόμβος Καμαρίνας της υπ’ αριθ. 19 Ε.Ο. και Τμήματος της 7ης Επαρχιακής Οδού Ε.Ο. 19 – Ζάλογγο», προϋπολογισμού 80.000 ευρώ. Ανάδοχος αναδείχθηκε η επιχείρηση «Θωμάς Χριστιάς ΕΔΕ».
– «Επέκταση ηλεκτροφωτισμού 2ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 39.500 ευρώ. Ανάδοχος αναδείχτηκε η επιχείρηση «Ιωάννης Κορτζής ΕΔΕ».

Παραλαβή μελετών για αναδασμούς στην Π.Ε. Θεσπρωτίας:

Η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στην οριστική παραλαβή των μελετών της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αναδασμοί αρδευτικού έργου Παραμυθιάς Ν. Θεσπρωτίας (Αγρόκτημα Ξηρολόφου)», αναδόχου μελετητή Κωνσταντίνου Κοτσώνη, και της μελέτης «Αναδασμοί αρδευτικού έργου Ρίζιανης – Κορύτιανης Ν. Θεσπρωτίας», αναδόχου μελετητή Γεωργίου Θεοδώρου.

 

Tags:

, , , , , , , ,

Leave a Reply