Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

Αποφάσεις για σημαντικά έργα βελτίωσης των υποδομών στην Περιφέρεια Ηπείρου, έλαβε σε συνεδρίαση της η Οικονομική Επιτροπή. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η δημιουργία Αλιευτικού καταφυγίου στην Κορωνησία, οδικά και αντιπλημμυρικά έργα. Αναλυτικά:

Δημοπράτηση Αλιευτικού Καταφυγίου στην Κορωνησία: Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τη δημοπράτηση του έργου «Αλιευτικό Καταφύγιο Κορωνησίας», με προϋπολογισμό 1.950.000  Ευρώ. Το έργο έχει ενταχθεί και θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑ 2007-2013».

Έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης στην Π.Ε. Άρτας: Στη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή έλαβε επίσης αποφάσεις για τρία έργα που αφορούν την αντιπλημμυρική θωράκιση περιοχών της Π.Ε. Άρτας. Για τα δύο εγκρίθηκε η δημοπράτηση τους, ήτοι: 1) Επένδυση στραγγιστικής τάφρου εντός οικισμού Πολυδρόσου, προϋπολογισμού 120.000 Ευρώ. 2) Προστασία πρανών όχθης χειμάρρων Άννινου και Κομποτέϊκου στην περιοχή Αλή – Αγιάς Κομποτίου, προϋπολογισμού 85.000 Ευρώ. Το τρίτο έργο αφορά τη «συντήρηση αναχωμάτων και τάφρων ιχθυοτροφείων των λιμνοθαλασσών Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού 60.000 Ευρώ, για το οποίο η Ο.Ε. ανέδειξε ως ανάδοχο τον ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΛΛΙΑ.

Οδικά έργα σε Π.Ε. Άρτας, Πρέβεζας και Θεσπρωτίας: Τη δημοπράτηση τριών έργων που αφορούν τις οδικές υποδομές των Περιφερειακών Ενοτήτων Άρτας, Πρέβεζας και Θεσπρωτίας, ενέκρινε επίσης στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή. Πρόκειται για τα εξής:

  • «Συνέχιση της βελτίωσης – ασφαλτόστρωσης οδού από επ. οδό Άρτας- Κορωνησίας προς Γαβριά (γ΄ φάση), προϋπολογισμού 450.000  Ευρώ. (Το συγκεκριμένο έργο επαναδημοπρατείται καθώς η αρχική δημοπρασία δεν έγινε εξαιτίας της απεργίας των μηχανικών).
  • «Συντήρηση οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 150.000 Ευρώ.
  • «Ηλεκτροφωτισμός στο επαρχιακό και βασικό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 160.000 Ευρώ. (Το έργο επαναδημοπρατείται καθώς η αρχική δημοπρασία απέβη άγονος).

Σύμφωνη γνώμη της Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Ηπείρου για τη Σύμβαση του έργου στερέωσης της Ι.Μ. Αγίου Προδρόμου Ρογκοβού: Τη σύμφωνη γνώμη της για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του έργου «Στερέωση και αποκατάσταση Καθολικού Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννη Πρόδρομου Ρογκοβού στο Τσεπέλοβο Ιωαννίνων», διατυπώνει η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ηπείρου με έγγραφ της προς τη Διεύθυνση Αναστηλώσεων Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.168.945,08 Ευρώ και ο διαγωνισμός έγινε στις 18 Απριλίου 2011.

Προς ένταξη έργο ύδρευσης στο Δήμο Σουλίου: Ένα ακόμη έργο για τη βελτίωση των υποδομών ύδρευσης, προωθεί προς ένταξη στο Ε.Σ.Π.Α. η Περιφέρεια Ηπείρου.

Πρόκειται για την πράξη «ενίσχυση – αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης των Τ.Κ. Ζερβοχωρίου και Προδρομίου Δήμου Σουλίου». Η συγκεκριμένη πράξη έχει επιλεγεί προς ένταξη στον άξονα Προτεραιότητας «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής» και ήδη με έγγραφό του προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και το Δήμο Σουλίου, ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, ζητά την υπογραφή του Σχεδίου Απόφασης ένταξης, του Τεχνικού Δελτίου Εγκεκριμένης Πράξης και το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων της Απόφασης Ένταξης Πράξης.

 

Tags:

, , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply