Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

Αποκατάσταση ζημιών στο Οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ιωαννίνων:

Τη δημοπράτηση έργων, που αφορούν την αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ιωαννίνων, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας κατά την πρόσφατη συνεδρίασή της. Ειδικότερα, η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τους όρους δημοπράτησης για τα εξής έργα:
– «Αποκατάσταση ζημιών στην 43η Επαρχιακή Οδό Μεγάλη Γότιστα – Κράψη», προϋπολογισμού 150.000 ευρώ.
– «Αποκατάσταση ζημιών στην επαρχιακή οδό Πράμαντα – Χριστοί – Κηπίνα», προϋπολογισμού 150.000 ευρώ,
– «Αποκατάσταση Επαρχιακής Οδού Μηλιά – Γρεβενά», προϋπολογισμού 100.000 ευρώ, και
– «Αποκατάσταση οδού Γρεβενίτι – Φλαμπουράρι», προϋπολογισμού 100.000 ευρώ.

Επίσης η Ο.Ε. ενέκρινε τη δημοπράτηση του έργου για την «Αποκατάσταση ζημιών από κατολισθήσεις Δήμου Μετσόβου», προϋπολογισμού 320.000 ευρώ.

Βελτίωση του δρόμου προς Πάργα:

Η Οικονομική Επιτροπή, σε πρόσφατη συνεδρίαση της ενέκρινε τους όρους δημοπράτησης για το έργο της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Ασφαλτοστρώσεις οδικών τμημάτων – κατασκευή τεχνικών στην περιοχή Δήμου Πάργας της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 290.000 ευρώ.

Έργα αγροτικών υποδομών στην Π.Ε. Θεσπρωτίας:

Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τις δημοπρατήσεις των έργων: «Προμήθεια – Εγκατάσταση ενός υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος αξονικής ροής για το αντλιοστάσιο αποστράγγισης του ΤΟΕΒ Ραγίου – Κεστρίνης στη θέση ‘Σφαγεία’», προϋπολογισμού 80.000 ευρώ, και «Επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες καθαρισμού ποταμού Καλαμά (περιοχή Αγίου Βλασίου)», προϋπολογισμού 35.000 ευρώ.

Διαμόρφωση χώρου για το ΚΕΘΕΑ στην Ηγουμενίτσα:

Τέλος, η Επιτροπή ενέκρινε το πρακτικό δημοπράτησης του έργου «Επισκευή και διαμόρφωση χώρου Ε.Ι.Ν. για τη λειτουργία ΚΕΘΕΑ», για το οποίο αναδείχθηκε ανάδοχος η επιχείρηση Λιάνος Αναστάσιος & Σια Ε.Ε..

 

Tags:

, , , , , , , ,

Leave a Reply