Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

Περιφέρεια ΗπείρουΠεριφέρεΑποφάσεις για έργα, που αφορούν αποκαταστάσεις ζημιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο και αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ζητημάτων, έλαβε, μεταξύ άλλων, στη συνεδρίαση της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου. Αναλυτικά:

Ανάδειξη αναδόχων:

Η Οικονομική Επιτροπή ανέδειξε τους αναδόχους των παρακάτω έργων:
– Αποκατάσταση συνδετήριων οδών με εθνική οδό Ιωαννίνων – Άρτας στην είσοδο της πόλης Ιωαννίνων, προϋπολογισμού 50.000 ευρώ ( Ανάδοχος Νικόλαος Βλαχας του Δημοσθένη)
– Βελτίωση βατότητας της 3ης Επαρχιακής οδού Π.Ε. Ιωαννίνων από γέφυρα Τσιμόβου έως Μιχαλίτσι», προϋπολογισμού 500.000 ευρώ (Ζιώγος Γεώργιος & ΣΙΑ Ο.Ε.)
– Αποκατάσταση οδού από Παλαιοχώρι Συρράκου προς Κοτομίστα, προϋπολογισμού 150.000 ευρώ (Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.)
– Αποκατάσταση βατότητας οδού από Δραγοψά προς Πολύλοφο (Π.Ε. Ιωαννίνων) στη Χ.Θ. 2+00», προϋπολογισμού 40.000 ευρώ (Κωνσταντίνος Κουγκουλης )
– Εργασίες αποκατάστασης της 23ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Άρτας στις θέσεις: Βουργαρέλι και Κυψέλη, Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, προϋπολογισμού 45.000 ευρώ (Λ. Βερλέκης & ΣΙΑ Ο.Ε.)
– Εργασίες αποκατάστασης της 12ης επαρχιακής οδού στις θέσεις: Αστροχώρι, Μεγαλόχαρη, Μεσόπυργος, όρια νομού Αιτωλοακαρνανίας, προϋπολογισμού 35.000 ευρώ (Ευαγγελία Καλλια ΕΔΕ)
– Αποκατάσταση – προστασία οικίας Πατσούρα στο Ελληνικό Ιωαννίνων, προϋπολογισμού 40.000 ευρώ (Λάμπρου Αλέξανδρος του Ευαγγέλου)
– Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης και βελτίωση Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ Άρτας και Περιβάλλοντος χώρου, προϋπολογισμού 20.000 ευρώ (Γραφείου Ειδικών Αρχιτεκτονικών Μελετών – Μνημείο ΕΠΕ)
– Επείγουσες εργασίες διαχωρισμού ομβρίων ΧΥΤΑ Ελληνικού, προϋπολογισμού 123.000 ευρώ (Τζικερας Δημήτριος του Σωκράτη)

Δημοπρατήσεις νέων έργων:

Επίσης η Ο.Ε. ενέκρινε τη δημοπράτηση των εξής έργων:
– Αποκατάσταση περιοχής Μύτικα Πρέβεζας, προϋπολογισμού 180.000 ευρώ.
– Εργασίες αποκατάστασης της 16ης επαρχιακής οδού της Π.Ε. Άρτας στις θέσεις: Ανεμορράχη, Δίστρατο, Φτέρη, Ράμια, Σγάρα και Άγναντα, προϋπολογισμού 80.000 ευρώ.
– Αποκατάσταση βλαβών 43ης επ. οδού Π.Ε. Ιωαννίνων Μικρή Γότιστα- Μεγάλη Γότιστα, προϋπολογισμού 120.000 ευρώ.
– Αποκατάσταση στραγγιστικού δικτύου Τ2 και Τ3 Άρτας, προϋπολογισμού 30.000 ευρώ.

Τέλος η Ο.Ε. ενέκρινε πίστωση 20.000 ευρώ για την αποκατάσταση – συντήρηση του χλοοτάπητα του Εθνικού Σταδίου Ιωαννίνων «Οι Ζωσιμάδες».

 

Tags:

, , , , ,

Leave a Reply