Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

Περιφέρεια ΗπείρουΔημοπρατήθηκε η αναστήλωση της οικίας Πλακίδα:

Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τους όρους διακήρυξης της ανοιχτής δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου «Αναστήλωση οικίας Πλακίδα στο Δ.Δ. Κουκουλίου (Α’ Φάση)», προϋπολογισμού 150.000 ευρώ.

Απόφαση Περιφερειάρχη για ένταξη στο ΕΣΠΑ της πράξης «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου Νικολάου Σκουφά»:

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη και τη σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας εντάσσεται στο ΕΣΠΑ η πράξη «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου Νικολάου Σκουφά», προϋπολογισμού 758.295 ευρώ.

Η πράξη αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού για τη συλλογή και αποκομιδή απορριμμάτων που θα χρησιμοποιηθεί από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

Σύμφωνη γνώμη για το έργο «Διαμόρφωση πλατείας Ασβεστοχωρίου»:

Με έγγραφο του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη προς το Δήμο Ιωαννιτών διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του έργου «Διαμόρφωση πλατείας Ασβεστοχωρίου». Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 143.502,76 ευρώ.

 

Tags:

, , , , , , ,

Leave a Reply