Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

Περιφέρεια ΗπείρουΕγκρίθηκε η διενέργεια Διεθνούς Διαγωνισμού για τη Μονάδα Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων:

Ένα ακόμη βήμα για την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων στην Ήπειρο έγινε χθες, καθώς η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη διενέργεια Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού. Το συγκεκριμένο έργο θα κατασκευαστεί μέσω ΣΔΙΤ και λόγω της πολυπλοκότητας που διακρίνει τις συμβάσεις σύμπραξης, προωθείται με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου. Η Α’ φάση της προκήρυξης θα έχει στόχο την προεπιλογή των υποψηφίων αναδόχων και στη Β’ φάση της διαδικαστικής διαδικασίας θα γίνει η επιλογή του ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης.

Ανάδειξη αναδόχου για το έργο της Τουριστικής Προβολής:

Στην έγκριση του πρακτικού της τελικής αξιολόγησης της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για την Τουριστική προβολή της Ηπείρου, προέβη στη συνεδρίαση της η Οικονομική Επιτροπή. Προσωρινός μειοδότης αναδείχτηκε η εταιρία ENCORE A.E. που συγκέντρωσε την υψηλότερη συνολική βαθμολογία. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει μετά την προσκόμιση και τον έλεγχο των προβλεπόμενων δικαιολογητικών της κατακύρωσης.

Αποφάσεις για οδικά έργα:

Η Οικονομική Επιτροπή στη συνεδρίαση της, μεταξύ άλλων, αποφάσισε για:
1. Τη διενέργεια διαγωνισμού για το έργο «Αποκατάσταση Εθνικής Οδού Άρτας – Τρικάλων στη θέση Κλειστό και περιοχή Αθαμανίου», προϋπολογισμού € 57.000,00 με ΦΠΑ.
2. Την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στην Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας, θέση Λυγιά», προϋπολογισμού € 73.000,00.
3. Την προμήθεια λευκού και κίτρινου αλκυδικού χρώματος και υαλοσφαιριδίων (σφαιριδίων αντανάκλασης) για τη διαγράμμιση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου, προϋπολογισμού δαπάνης € 60.000,00 πλέον ΦΠΑ.

Αποκατάσταση του Ι.Ν. Ροδαυγής Άρτας:

Η Ο.Ε. ανέδειξε τον ανάδοχο για το έργο συντήρηση – αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Ροδαυγής, συνολικού προϋπολογισμού 135.000 ευρώ. Ανάδοχος αναδείχτηκε η Κ/Ξ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΤΣΗΣ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΜΥΡΗΣ.

Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στην Π.Ε. Θεσπρωτίας:

Στη χθεσινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τα πρακτικά του διαγωνισμού για την εκτέλεση του προγράμματος καταπολέμησης κοινών και ανωφελών κουνουπιών, στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το έτος 2013. Ανάδοχος με τελική προσφορά 29.697,12 ευρώ αναδείχτηκε η «Απολυμαντική Ηπείρου» με συνολική τιμή προσφοράς 29.697,12 ευρώ.

 

Tags:

, , , , , , ,

Leave a Reply