Αποφάσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος

Με τρία θέματα στην Ημερήσια Διάταξη της, συνεδρίασε έκτακτα την 17/10/2011 το απόγευμα η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου.

Η Επιτροπή κατά πλειοψηφία ενέκρινε τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας, του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ιωαννιτών, για το έργο «ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής Ενότητας (Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου. Η προγραμματική σύμβαση έχει διάρκεια από την υπογραφή της και μέχρι την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου και μέχρι τη συγκρότηση από τον Σύνδεσμο Τεχνικής Υπηρεσίας.

Επίσης με ομόφωνη απόφαση των παρόντων μελών της ενέκρινε τη συμμετοχή της Περιφέρειας στο 3ο Φεστιβάλ Γάλακτος και Τυριού που θα γίνει στο διάστημα από 21 μέχρι 23 Οκτωβρίου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Τέλος η Επιτροπή επικύρωσε τις αποφάσεις της 7ης συνεδρίασης.

 

Tags:

, , , , , ,

Leave a Reply