Αποφάσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου

Περιφέρεια Ηπείρου«Η Περιφερειακή Αρχή συνεπής στις δεσμεύσεις της, υλοποιεί τα έργα προτεραιότητας, στην κατεύθυνση μιας ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων», τόνισε η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων και πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος κ. Τατιάνα Καλογιάννη, με αφορμή την ομαλή διεξαγωγή και το έντονο ενδιαφέρον συμμετοχής στο διαγωνισμό της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου.

Η τοποθέτηση της κ. Καλογιάννη έγινε κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής, η οποία μεταξύ άλλων ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Δήμου Ιωαννιτών και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση και λειτουργία Μετεωρολογικών και Ατμοσφαιρικών Σταθμών στην Περιφέρεια Ηπείρου», προϋπολογισμού 15.000 ευρώ.

Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Καλογιάννη, ενημερώνοντας τα μέλη της Επιτροπής, είπε πως το έργο της συντήρησης και λειτουργίας των Σταθμών είχε αναλάβει η πρώην Περιφέρεια (νυν Αποκεντρωμένη Διοίκηση), όμως ζητήθηκε αυτό να αναληφθεί από την αιρετή Περιφέρεια. Η κ. Καλογιάννη υποστήριξε πως θα πρέπει να συνεχιστεί η λειτουργία των Σταθμών και ανακοίνωσε πως στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης τα αποτελέσματα των μετρήσεων θα αναρτώνται και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου (www.php.gov.gr).

Επίσης, η Επιτροπή γνωμοδότησε θετικά:
– επί του περιεχομένου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δ.Ε. Φιλιππιάδας Δήμου Ζηρού. «Κάθε Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο αποτελεί το κατευθυντήριο σχέδιο που σκοπό έχει την ορθολογική οργάνωση και ανάπτυξη μιας πόλης, ενός οικισμού», σημείωσε η κ. Καλογιάννη και συμπλήρωσε πως παράλληλα από την Περιφερειακή Αρχή βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες (master plan) για Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, ΒΙΟΠΑ, Περιφερειακό Χωροταξικό Σχεδιασμό, ΠΕΣΔΑ, και Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Υδάτων.
– επί του περιεχομένου της Μ.Π.Ε. για το έργο «Λειτουργία μονάδας επεξεργασίας ελαιοπυρήνα (πυρηνελαιουργείο) με υδρογεώτρηση, εγκατεστημένο στη ΒΙΠΕ Πρέβεζας» (υπό προϋποθέσεις), καθώς και
– επί του περιεχομένου της Μ.Π.Ε. για το έργο «Βελτίωση δρόμου που συνδέει την Τ.Κ. Ελευθερίου του Δήμου Ηγουμενίτσας, στη θέση Νεκροταφείο, με δρόμο που συνδέει την Αγία Κυριακή και την Τ.Κ. Λιβαδαρίου του Δήμου Πάργας, στη θέση Κιάφα του Δήμου Ηγουμενίτσας».

Ακόμη, η Επιτροπή ενέκρινε την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην 4η Έκθεση Ελληνικών Τουριστικών Προορισμών (3-5 Ιουνίου στην Αθήνα) και στην 38η Διεθνή Έκθεση Κύπρου (4-9 Οκτωβρίου στη Λευκωσία). Εκτός ημερήσιας διάταξης, η Επιτροπή ενέκρινε την σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων για «Προμήθεια πυκνωτών διόρθωσης συνημίτονου στο αντλιοστάσιο Γλυκής του ΤΟΕΒ Αχέροντα – Γλυκής», προϋπολογισμού 4.920 ευρώ, και την «Αποκατάσταση αντλιοστασίου ΤΟΕΒ Παραμυθιάς – Αεροδρομίου – Προμήθεια Πίνακα υψηλής τάσης», προϋπολογισμού 24.600 ευρώ.

 

Tags:

, , , , ,

Leave a Reply