Απομάκρυνση στοιχείων αμιάντου

Η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων πρόκειται να προβεί σε αντικατάσταση στοιχείων αμιάντου που βρέθηκαν σε 17 κτίρια σχολείων του νομού. Το έργο έχει συνολικό προυπολογισμό 575.000 Ευρώ. Η έρευνα για τα στοιχεία αμιάντου (υλικό χαρακτηρισμένο ως «επικίνδυνο για την υγεία» αλλά και εχθρικό για το περιβάλλον), έγινε σε όλα τα διδακτήρια του νομού και πραγματοποιήθηκε από το «Δημόκριτο», το γνωστό κέντρο επιστημονικών ερευνών.

 

Tags:

, , , , , , , ,

Leave a Reply