Απογραφή δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων

Στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Ιωαννιτών θα πρέπει να προσέλθουν τις επόμενες ημέρες οι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων, οι οποίοι δεν είχαν απογραφεί κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου, όπως και οι νέοι δικαιούχοι, προκειμένου να απογραφούν. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που οι δικαιούχοι δεν απογραφούν δεν θα μπορέσουν να λάβουν το επίδομά τους. Η απογραφή γίνεται στα γραφεία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας, στο κτίριο της πρώην Νομαρχίας Ιωαννίνων. (Ισόγειο, γραφείο 121 και 122).

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
– Έγγραφο αποδεικτικό της ταυτότητας του δικαιούχου
– Παραστατικά έγγραφα εκδόσεως Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας στα οποία θα αναγράφεται το ΑΦΜ
– Έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης
– Η πρώτη σελίδα βιβλιαρίου λογαριασμού πληρωμών ή αντίστοιχης κάρτας λογαριασμού.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος αδυνατεί να προσέλθει για την απογραφή τότε αυτή θα πρέπει να γίνει από άλλο άτομο, το οποίο τον εκπροσωπεί. Σε αυτή την περίπτωση ο εκπρόσωπος του δικαιούχου, πέραν των προαναφερόμενων δικαιολογητικών, θα πρέπει να διαθέτει και συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Αν πρόκειται για ανήλικο η απογραφή θα γίνει από έναν από τους γονείς με την επίδειξη ληξιαρχικής πράξης γέννησης.

 

Tags:

, , , ,

Leave a Reply