Απάντηση σε Ερώτηση Γ. Ανατολάκη

Απαντώντας σε Ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Β’ Πειραιώς ΛΑ.Ο.Σ., Γιώργος Ανατολάκης, με θέμα «Αδυναμία καταβολής των όρων αναπροσαρμογής των ενοικίων κατοικίας λόγω των αλλεπάλληλων σκληρών δημοσιονομικών μέτρων» ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Σωκράτης Ξυνίδης, γνωστοποιεί ότι από τα μηνύματα της αγοράς που φθάνουν στη Γ.Γ. Εμπορίου προκύπτει ότι για τα ενοίκια τόσο των κατοικιών όσο και των καταστημάτων έχει αρχίσει να διαμορφώνεται μεταξύ των ιδιοκτητών και των ενοικιαστών ένα κλίμα αμοιβαίας συνεννόησης και πολλές φορές προβαίνουν σε μειώσεις ενοικίων ακόμα και πλέον του 10% καθώς υπάρχει μεγάλη προσφορά κατοικιών προς ενοικίαση.

Επιπλέον, γνωστοποιείται ότι κατ’ εφαρμογή του νόμου 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204), που πρόσφατα ψηφίσθηκε στη Βουλή συνιστώνται Επιτροπές Διακανονισμού για τις Εμπορικές Μισθώσεις σε κάθε περιφέρεια για την εξώδικη επίλυση διαφορών που αφορούν την αναπροσαρμογή των μισθωμάτων. Ο νέος θεσμός δίνει τη δυνατότητα στους μισθωτές και εκμισθωτές αν θεωρούν ότι το μίσθωμα δεν ανταποκρίνεται στις συνθήκες αγοράς να προσφύγουν στις Επιτροπές Διακανονισμού και να επιδιώξουν την αναπροσαρμογή του ύψους του.

 

Tags:

, , , , , , , , , , ,

Leave a Reply