Απάντηση Περιφερειάρχη για ιχθυοκαλλιέργειες στον Λούρο

Απάντηση της Υπηρεσίας σχετικά με τις δημοσιεύσεις των Οικολόγων Πράσινων για «τις αρνητικές επιπτώσεις των Ιχθυοκαλλιεργειών στον ποταμό Λούρο»:

«« Η πεστροφοκαλλιέργεια στην περιοχή και στην Ελλάδα άρχισε το 1956 με την ίδρυση του Ιχθυογεννητικού Σταθμού Λούρου, τον χαρακτηρισμό του ποταμού Λούρου ως πεστροφοτρόφου ποταμού από το Υπουργείο Γεωργίας, και την παρότρυνση του Υπουργείου για τη δημιουργία Ιχθυοτροφικών μονάδων πέστροφας.

Οι πρώτες ιχθυοτροφικές μονάδες εγκαταστάθηκαν στον ποταμό Λούρο αρχές της δεκαετίας του 1960. Μέχρι το 1971 δεν υπήρχε Νομοθετικό πλαίσιο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιχθυοτροφικών μονάδων. Το 1971 έχουμε Β.Δ.142/71 «περί αλιείας υδροβίων ζώων και οργανισμών», και μέχρι τότε είχε ιδρυθεί το 30% των ιχθυοτροφικών μονάδων στην περιοχή, οι οποίες βάσει του αναφερόμενου Β.Δ. θεωρήθηκαν νόμιμες.

Μέχρι το 1986 ιδρύθηκαν όλες οι μονάδες οι οποίες βρίσκονται και λειτουργούν σήμερα στην περιοχή του ποταμού Λούρου. Από το 1987 και μετά δεν έχουμε ούτε 1 τ.μ. κατασκευής νέας ιχθυοτροφικής μονάδας στην περιοχή του ποταμού Λούρου. Το 1993 ως αρμόδια Υπηρεσία έπρεπε να αντιμετωπίσουμε συσσωρευμένα προβλήματα λειτουργίας των ιχθυοτροφείων, λόγω ελλιπούς νομοθετικού πλαισίου που υπήρχε όταν ιδρύθηκαν και λειτούργησαν τα ιχθυοτροφεία.

Μονάδες με επεκτάσεις, χωρίς άδεια, χωρίς άδειες χρήσεις νερού, μονάδες εντός της κοίτης του ποταμού Λούρου κλπ., και την προσαρμογή λειτουργίας των ιχθυοτροφείων στα νέα νομοθετικά πλαίσια και τις περιβαλλοντολογικές νομοθεσίες.

Με την σύσταση της επιτροπής ποταμού Λούρου και σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, μετά από επίπονη δουλειά τριών χρόνων, διευθετήθηκαν σχεδόν όλα τα προβλήματα λειτουργίας των ιχθυοτροφείων και σήμερα κάθε ιχθυοτροφική μονάδα γνωρίζει τα όρια λειτουργίας της. Δρομολογήθηκαν και εξασφαλίστηκαν οι αδειοδοτήσεις, οι άδειες χρήσης νερού, οι Περιβαλλοντικοί Όροι, ελέγχθηκαν οι επεκτάσεις και οι καταπατημένες δημόσιες εκτάσεις από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου.

Επίσης εκπονήθηκε η επιστημονική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ιχθυοτροφείων του ποταμού Λούρου και του ποταμού Λούρου σε σχέση με την λειτουργία των ιχθυοτροφικών μονάδων και τις άδειες χρήσεις νερού των μονάδων. Η μελέτη βρίσκεται στο αρχείο της Υπηρεσίας μας και είναι στη διάθεση του κάθε πολίτη και ενδιαφερόμενου φορέα.

Όσον αφορά την αριθ.1040/1998 Διανομαρχιακή απόφαση που αφορά την αλλαγή χρήσης των νερών του ποταμού Λούρου από το σημείο Α έως το Ζήτα, από κατηγορία ύδρευσης σε κατηγορία κολύμβησης, ήταν μια ενέργεια που έπρεπε να είχε γίνει πριν από πολλά χρόνια. Εφόσον τα νερά του ποταμού Λούρου δεν χρησιμοποιούνται για ύδρευση, αλλά για άρδευση και αλιεία, έπρεπε να είχε προχωρήσει η κατηγοριοποίηση των νερών του ποταμού Λούρου σύμφωνα με την Νομοθεσία χρήσης των νερών.

Διαφορετικά ούτε οι ιχθυοτροφικές μονάδες θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν άδεια χρήσης νερού, ούτε ο ίδιος ο Ιχθυογεννητικός Σταθμός ως Κρατική Υπηρεσία θα μπορούσε να λειτουργήσει. Αν δεν ρυθμιζόταν η κατηγοριοποίηση των νερών του ποταμού Λούρου (πάντα σύμφωνα με τις χρήσεις και τις ανάγκες που προκύπτουν βάσει του Ν 1739/87 περί χρήσεις νερών) και οι Υπηρεσίες θα θεωρούνταν ανεύθυνες, και η αδειοδότηση των μονάδων δεν θα ήταν εφικτή, και θα κουβαλούσαμε μέχρι σήμερα μια αυθαιρεσία και συσσωρευμένα προβλήματα. Πιστεύουμε γι’ αυτό υπάρχουν οι Νόμοι και το κράτος για να δίνουν λύση στα προβλήματα και όχι να τα διαιωνίζουν.

Όσον αφορά για την Ύδρευση της περιοχής, λογικό είναι ότι πριν προχωρήσει η τροποποίηση της Διανομαρχιακής Απόφασης εξετάσθηκαν τα θέματα ύδρευσης της περιοχής και η μελλοντική δυνατότητα χρήσης των νερών του ποταμού Λούρου για ύδρευση βάσει του Ν.1739/87από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και τους τοπικούς φορείς και δεν υπήρξε θέμα ύδρευσης.

Για το θέμα της ύδρευσης των 11 δημοτικών διαμερισμάτων του Δήμου Δωδώνης που αναφέρεστε και το αντλιοστάσιο, σας κάνουμε γνωστό ότι υδρεύονται από παρακείμενη πηγή που βρίσκεται ψηλότερα από την στάθμη ροής του ποταμού Λούρου, η σύσταση των νερών των πηγών δεν διαφαίνεται να επηρεάζεται από τον χημισμό του Λούρου (σύμφωνα με έκθεση αυτοψίας της Δ/νσης Υδάτων) και η άντληση γίνεται μετά από υδρομάστευση, η οποία υδρομάστευση και τα αντλητικά συγκροτήματα βρίσκονται σε χώρο καλά προφυλαγμένο από κάθε ενδεχόμενο ρύπο (πάντα σύμφωνα με την ανωτέρω έκθεση).

Επίσης ο έλεγχος της ποιότητας του καταναλισκόμενου νερού βάσει των στοιχείων που τηρεί ο Δήμος Δωδώνης, από τους εργαστηριακούς ελέγχους σε εξουσιοδοτημένα εργαστήρια και με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας, δεν προκύπτει πρόβλημα δεδομένου ότι ο χαρακτηρισμός των δειγμάτων είναι «ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ» για υδρευτική χρήση. Να επισημάνουμε ότι στο συγκεκριμένο τμήμα του ποταμού Λούρου που βρίσκονται εγκατεστημένες οι ιχθυοτροφικές μονάδες, για περισσότερα από 15 χρόνια εφαρμόζεται το πρόγραμμα “ποιότητας νερών που αφορά τη διαβίωση υδρόβιων οργανισμών” από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Οι δειγματοληψίες είναι μηνιαίες σε έξι σημεία σταθμούς δειγματοληψιών όπου περιλαμβάνονται όλες οι μονάδες και τα αποτελέσματα είναι άριστα ακόμη και σε κρίσιμες περιόδους λειψυδρίας και υψηλών θερμοκρασιών. Δεν εντοπίσθηκε κανένα πρόβλημα ποιότητας με το νερό του π.Λούρου.(όλα τα στοιχεία των δειγματοληψιών και αναλύσεων είναι κοινοποιημένα στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου και βρίσκονται στο αρχείο του Ιχθυογεννητικού Σταθμού Λούρου).

Κλείνοντας το θέμα θεωρούμε απαραίτητο ότι πρέπει να αναφέρουμε για να γνωρίζει και το κοινό, ότι η πέστροφα θεωρείται δείκτης καθαρότητας των νερών και οι υπηρεσίες ύδρευσης ειδικά στο εξωτερικό (Γαλλία), στην Ελλάδα η ΕΥΔΑΠ, την χρησιμοποιούν στις δεξαμενές τους, διότι όταν το ψάρι βρεθεί σε περιβάλλον επιβαρημένο, μολυσμένο αντιδρά, και από την αντίδραση του ψαριού δίνεται σήμα για έλεγχο ρύπανσης.

Λογικά αν θα υπήρχε πρόβλημα ρύπανσης στα νερά του ποταμού θα ήταν αντιοικονομικές οι επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιεργειών λόγω της ευαισθησίας του ψαριού. Οι ιχθυοκαλλιέργειες συγκεντρώνουν κόσμο για τον τουρισμό και ο τουρισμός από μόνος του δεν μπορεί να σταθεί χωρίς άλλες παραγωγικές δραστηριότητες, αλλά όλα πρέπει να γίνονται στο μέτρο της ανάπτυξης που τους αναλογεί.

Δε λέμε ότι όλα λειτουργούν τέλεια και δεν υπάρχουν προβλήματα, αλλά θέλει δουλειά ακόμη για να αποκτήσει και ο επιχειρηματίας την σωστή συμπεριφορά στο περιβάλλον και οι πολίτες, γιατί όλοι γνωρίζουμε πόσο υποφέρει αυτή η περιοχή κατά μήκος του ποταμού τους καλοκαιρινούς μήνες, από την ρίψη σκουπιδιών από τους περαστικούς.

Είμαστε στη διάθεση του κάθε ενδιαφερόμενου για όλα τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν στο αρχείο της Υπηρεσίας μας.

Ο Περιφερειάρχης, Αλέξανδρος Καχριμάνης. »»

 

Tags:

, , , , , , , , , , ,

Leave a Reply