Ανταλλαγή νέων στο Δήμο Πωγωνίου

Από τις 31 Οκτωβρίου μέχρι και τις 7 Νοεμβρίου πρόκειται να υλοποιηθεί η Ανταλλαγή Νέων στο Δήμο Πωγωνίου με τίτλο: “Ας πετάξουμε τα «σκουπίδια» στη μεγαλύτερη χαράδρα του κόσμου στο Δήμο Πωγωνίου”. Στην ανταλλαγή θα συμμετάσχουν 30 Νέοι από τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Ιταλία, τη Ρουμανία, την Ουγγαρία και την Ελλάδα.

Οι στόχοι αυτής της ανταλλαγής νέων είναι οι εξής:
– Να αυξήσει τη γνώση των νέων για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ενθάρρυνση τους για συμμετοχή στις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

– Nα αυξήσει την ευαισθητοποίηση και τη γνώση των νέων σχετικά με διαφορετικούς πολιτισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενθαρρύνοντας τους νέους να δημιουργήσουν επαφές με άλλους νέους από άλλες χώρες, με σκοπό τον εντοπισμό παρόμοιων και διαφορετικών αξιών και παραδόσεων τους.

– Να αυξήσει την αίσθηση της ιδιότητας του Ευρωπαίου πολίτη στους νέους, με σκοπό τη δέσμευση των νέων να συμμετέχουν ενεργά με τα θέματα και τα οράματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καθημερινή ζωή τους.

– Να προωθήσει τη συνύπαρξη των διαφορετικών πολιτισμών και νέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξηγώντας τους τη σημασία της συνύπαρξης και το θετικό αποτέλεσμα για την κοινωνία.

– Τη δημιουργία αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των οργανώσεων νεολαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες έχουν παρόμοιους στόχους και οράματα, ώστε να συνεργαστούν σε νέες ιδέες και διεθνείς δραστηριότητες.

 

Tags:

, , , , , , , , , , ,

Leave a Reply