Ανοιχτή Επιστολή – Διαμαρτυρία πρώην εργαζομένων Σ.Β.Ε.Κ.Η. Α.Ε.

Οι πρώην εργαζόμενοι στη ΣΒΕΚΗ εξέδωσαν την ακόλουθη ανακοίνωση – ανοιχτή επιστολή διαμαρτυρίας:

«« Στις 31-03-2010 η γνωστή συνεταιριστική βιομηχανία «ΣΒΕΚΗ ΑΕ» διέκοψε τη λειτουργία της και απέλυσε το προσωπικό της, συνολικά 43 εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι εκδώσαμε τελεσίδικες διαταγές πληρωμής και αποφάσεις κατά της εταιρίας για τις εργατικές μας απαιτήσεις (αποζημιώσεις, λόγω της απόλυσης, δεδουλευμένους μισθούς και δώρα εορτών).

Πριν καν από την απόλυση των εργαζομένων είχε λάβει χώρα κατάσχεση του ακινήτου της πιο πάνω εταιρίας από την «Eurobank – Ergasias A.E.» και είχε οριστεί να διενεργηθεί πλειστηριασμός του για τις 10-2-2010. Η Τράπεζα ικανοποιήθηκε και ο πλειστηριασμός ματαιώθηκε. Επέσπευσε αυτόν άλλη δανείστρια ανώνυμη εταιρία και ορίστηκε νέος πλειστηριασμός για τις 28-4-2010. Ακολούθησε διόρθωση της τιμής πρώτης προσφοράς και ορίστηκε δικαστικά νέος πλειστηριασμός για τις 16-6-2010, οπότε ματαιώθηκε ελλείψει πλειοδοτών. Ορίστηκε νέα ημερομηνία του πλειστηριασμού για τις  21-7-2010, πλην όμως και πάλι ματαιώθηκε από έλλειψη πλειοδοτών.

Ακολούθησε μείωση της τιμής προσφοράς και ορίσθηκε νέος πλειστηριασμός με επίσπευση πλέον των εργαζομένων αρχικά το Δεκέμβριο του 2010 και επειδή κι αυτός απέβη άκαρπος, μετά από νέα μείωση της τιμής πρώτης προσφοράς, ορίστηκε ο τελικός για τις 15-6-2011, οπότε πλειοδότησε ο Πτηνοτροφικός Συν/σμός «η Πίνδος». Στην αρμόδια υπάλληλο του πλειστηριασμού αναγγέλθηκαν οι εργαζόμενοι, μαζί με το Δημόσιο, το ΙΚΑ, την Αγροτική Τράπεζα και άλλους δανειστές και στη συνέχεια η συμβολαιογράφος κατέταξε τους εργαζόμενους για το σύνολο των απαιτήσεών τους, το Ελληνικό Δημόσιο και την ΑΤΕ. Το ΙΚΑ δεν κατατάχθηκε.

Η συμβολαιογράφος εφάρμοσε τις διατάξεις του άρθρου 975 Πολιτικής Δικονομίας, όπως ίσχυαν πριν από την τροποποίηση του άρθρου 41 του ν. 3863/2010. Με τις διατάξεις αυτές του άρθρου 41 του ν.3863/2010 προβλέφθηκε η υπαγωγή των απαιτήσεων των ασφαλιστικών οργανισμών (και ΙΚΑ) στην τρίτη τάξη του άρθρου 975 ΚΠολΔ, μαζί με τις εργατικές απαιτήσεις.

Πλην όμως εξαιρέθηκαν ρητά από τη νέα ρύθμιση οι πλειστηριασμοί που βρίσκονταν σε εξέλιξη κατά τη δημοσίευση του εν λόγω νόμου (15-7-2010), όπως συνέβαινε και στην περίπτωσή μας. Δηλαδή πολύ ορθά η συμβολαιογράφος εφάρμοσε το γράμμα και το πνεύμα του νόμου. Το ΙΚΑ άσκησε ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης ισχυριζόμενο ότι έπρεπε να καταταγεί κι αυτό προνομιακά, μαζί με τους εργαζόμενους. Πρόκειται για μια πράξη, η οποία, ενώ δεν έχει κανένα έρεισμα στο νόμο, προξένησε μέγα πρόβλημα σε μας τους εργαζόμενους.

Η δικάσιμος ορίστηκε για το Φλεβάρη του 2013, που σημαίνει ότι στην καλύτερη των περιπτώσεων θα μπορέσουμε να εισπράξουμε τις απαιτήσεις μας το 2015 και μετά!  Τα χρήματα θα παραμένουν δεσμευμένα στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κι εμείς θα αγωνιζόμαστε να επιβιώσουμε! Διαμαρτυρόμαστε για την παραπάνω παράνομη κι απάνθρωπη ενέργεια του ΙΚΑ. Βιώνουμε όλοι μας, όπως και η πλειοψηφία του ελληνικού λαού τη χειρότερη οικονομική συγκυρία των τελευταίων δεκαετιών.

Σαράντα τρεις οικογένειες εξαιτίας της πράξης του ΙΚΑ μείναμε ξεκρέμαστοι ενόψει του επερχόμενου χειμώνα. Είμαστε στην πλειοψηφία μας άνεργοι από το Μάρτιο του 2010. Περιμέναμε τις αποζημιώσεις μας πώς και πώς να βγάλουμε το χειμώνα. Κι ήρθε η ανακοπή του ΙΚΑ σαν το αναπάντεχο χέρι που στερεί σκληρόκαρδα το φαϊ από τον πεινασμένο!  Μακάρι να μας είχε συνηθίσει το ΙΚΑ μέχρι σήμερα σε ενέργειες υπεράσπισης του Οργανισμού και διεκδίκησης των εισφορών από τους πραγματικούς οφειλέτες και εισφοροδιαφεύγοντες και όχι να προσπαθεί με μη νόμιμες ενέργειες να υποκλέψει τον ιδρώτα των εργαζομένων!

Καλούμε σε συμπαράσταση κάθε φορέα της πόλης μας και κάθε συμπολίτη. Να ασκήσουν πίεση και την επιρροή τους προς το ΙΚΑ στην κατεύθυνση να παραιτηθεί της απαράδεκτης ανακοπής του.

Ιωάννινα, Νοέμβρης 2011 – Οι εργαζόμενοι »»

 

Tags:

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply