Αναστολή πλειστηριασμών

Μετά από σχετική τροπολογία που υπέγραψαν οι υπουργοί Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Εργασίας παρατείνεται η αναστολή των πλειστηριασμών μέχρι 30 Ιουνίου 2011. Η αναστολή αφορά τόσο του πλειστηριασμούς που επισπεύδονται από πιστωτικά ιδρύματα για απαιτήσεις που δεν υπερβαίνουν το ποσό των 200.000 Ευρώ όσο και τους πλειστηριασμούς που επισπεύδονται από οποιονδήποτε σε βάρος της πρώτης ή της μοναδικής κατοικίας του οφειλέτη. Στη σχετική τροπολογία τονίζεται ότι η παράταση δόθηκε ώστε να δοθεί η ευκαιρία σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που έχουν περιέλθει σε αδυναμία πληρωμής να ανακάμψουν και να επιδιώξουν καλύτερη διευθέτηση των οφειλών τους.

 

Tags:

, , , ,

Leave a Reply