Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Συμβολή Ν.Α.Ι.

Εγκρίθηκε το έργο Wood3 με θέμα την «Αξιοποίηση της Δασικής βιομάζας για επιχειρηματικότητα» το οποίο θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του διακρατικού προγράμματος MED «Μεσογειακός Χώρος». Στο έργο συμμετέχουν πέντε χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, την οποία εκπροσωπεί η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων. Το έργο συγκεκριμένα προβλέπει τη δημιουργία ενός χρήσιμου ηλεκτρονικού εργαλείου που θα παρέχει πληροφορίες για τους διαθέσιμους πόρους δασικής ξυλώδους βιομάζας των περιοχών της Μεσογείου, θα αναλύει και θα προσφέρει δείκτες για την παραγωγή ενέργειας από τη δασική βιομάζα ενισχύοντας την ικανότητα όλων των ενδιαφερόμενων φορέων να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις για την παραγωγή ενέργειας από τη δασική βιομάζα.

 

Tags:

, , , , , , , , , ,

Leave a Reply