Ανακοίνωση Χ. Κατσούρα για “Δωδώνη”

Ο Βουλευτής Θεσπρωτίας Χρήστος Κατσούρας εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση, σχετικά με το θέμα της πώλησης της βιομηχανίας ΔΩΔΩΝΗ:

Σε μια ιστορική στιγμή που διεθνώς βάλλονται τόσο ο κρατισμός όσο και η ασυδοσία των αγορών – πάντως όχι ισομερώς – δημιουργείται σχεδόν αναπόφευκτα σύγχυση. Μια σύγχυση που σε συνάρτηση με την απουσία ενός πραγματικού δημόσιου χώρου ανταλλαγής ιδεών και απόψεων προσβάλλει τον διάλογο που είναι αναγκαίος για την επίλυση προβλημάτων που συνεχώς αναδύονται. Μείζον ζήτημα αποτελεί για την περιοχή μας εκείνο της γαλακτοβιομηχανίας ΔΩΔΩΝΗΣ. Μίας επιχείρησης που η ίδια η ιστορία της δεν μας επιτρέπει να τη δούμε απλά σαν άλλη μια εταιρία. Αυτή ακριβώς η ιστορία επιβάλλει σε όλους μας να πάρουμε πρωτοβουλίες για να κατοχυρώσουμε το δημόσιο χαρακτήρα της, ίσως με χρήση αυτήν τη φορά νέων καινοτόμων τρόπων. Η Ηπειρωτικότητα, ως στοιχείο ανάπτυξης της περιφέρειάς μας, ως τοπικό σύστημα παραγωγής αγαθών και πλούτου είναι αναγκαία για την επιβίωση στις εποχές που έρχονται. Και αυτή οφείλουμε να διαφυλάξουμε.

 

Tags:

, , , , , , , , , ,

Leave a Reply