Ανακοίνωση του Συνδέσμου Γεωπόνων Ιωαννίνων για τις αγροτικές κινητοποιήσεις

no_logoΤο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Γεωπόνων Νομού Ιωαννίνων, στην πρόσφατη συνεδρίασή του, ομόφωνα αποφάσισε να δηλώσει την αμέριστη συμπαράστασή του στον αγώνα των αγροτών για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους για τη μείωση του κόστους παραγωγής, την αποτροπή της υπέρμετρης αύξησης των φορολογικών βαρών και την εξασφάλιση της αναγκαίας στοιχειώδους ρευστότητας – δανειοδότησης από τις τράπεζες.

Σε μια εποχή όπου η χώρα μας εξαρτάται σε υψηλό βαθμό από τα αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα τρίτων χωρών, όπου η ανταγωνιστικότητα του αγροτικού τομέα παρουσιάζει τις ίδιες αδυναμίες με αυτές που ήταν πριν από 50 χρόνια, όπου η οικονομική ασφυξία στην αγορά και η έλλειψη ρευστότητας καθιστά κάθε επένδυση στην αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή ανέφικτη και κάθε δραστηριότητα επισφαλή, η ανάκαμψη του αγροτικού τομέα τόσο για τη διατροφική επάρκεια του πληθυσμού της χώρας όσο και για την επίτευξη της πολυπόθητης ανάπτυξης της υπαίθρου είναι επιβεβλημένο να αποτελέσει εθνική προτεραιότητα.

Η επίτευξη αυτών προϋποθέτει την ριζική αναδιοργάνωση των γεωτεχνικών υπηρεσιών, τη συνεχή παρουσία του γεωτεχνικού στο χωράφι και στο στάβλο, την επικαιροποίηση της νομοθεσίας για να μην αντιμετωπίζεται καχύποπτα ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος ως παραβάτης, την αναθεώρηση της πολιτικής των ενισχύσεων και αποζημιώσεων, την ουσιαστική αντιμετώπιση των σοβαρών διαρθρωτικών προβλημάτων ώστε να λάβει αίσιο τέλος η «τραγωδία» της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

Στο βωμό λοιπόν της είσπραξης πρόσκαιρων φορολογικών εσόδων είναι σκόπιμο να επανεξεταστεί η θυσία της εναπομείνασας αγροτικής και κτηνοτροφικής μας παραγωγής, ενός τομέα τον οποίο όλοι αποδέχονται ότι μπορεί να αποτελέσει πυλώνα ανάπτυξης και μοχλό για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας.

Είναι επιτακτική ανάγκη να διαμορφώσουμε άμεσα ένα όραμα για τον αγροτικό μας τομέα «βάζοντας επιτέλους το άλογο μπροστά από το κάρο» και να μην προσμένουμε από τους «βαρβάρους» να είναι η κάποια λύση.

 

Tags:

, , , , , , ,

Leave a Reply