Ανακοίνωση ΤΟπΣΑ: Αποτελέσματα επιλογής ωφελούμενων

ΆρταΑνακοινώθηκαν την Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014 τα αποτελέσματα επιλογής ωφελουμένων της Πράξης «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας του ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ», που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ανάπτυξη Απασχόληση Νομού Άρτας».

Ειδικότερα, αναρτήθηκαν στις ιστοσελίδες www.topsa-arta.gr και www.e-artas.gr τέσσερις (4) πίνακες:

  • Πίνακας Απορριφθέντων (υποψήφιοι οι οποίοι έστειλαν ελλιπή φάκελο ή δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις συμμετοχής)
  • Πίνακας μη Επιλέξιμων (υποψήφιοι οι οποίοι, είτε πριν από τη συνέντευξη ή κατά τη διάρκεια αυτής, απέσυραν οικειοθελώς τη συμμετοχή τους, είτε δεν προσήλθαν στη συνέντευξη)
  • Πίνακας Επιλεγέντων
  • Πίνακας Επιλαχόντων

‘Ολοι οι Επιλεγέντες ενημερώθηκαν τηλεφωνικά από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη και καλούνται να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν μέχρι σήμερα Τρίτη 1η Απριλίου, στο Εργαστήριο Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Ηπείρου, Κωστακιοί Άρτας, ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ, ή ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ, στην περίπτωση που δεν επιθυμούν πλέον να συμμετάσχουν στην Πράξη, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η αντικατάστασή τους από άτομα του Πίνακα Επιλαχόντων.

Τα αποτελέσματα της επιλογής δημοσιοποιούνται με τον Αριθμό Πρωτοκόλλου της Αίτησης αντί του ονόματος κάθε υποψηφίου.

Τέλος, θα ενημερωθεί το σύνολο των απορριφθέντων υποψηφίων.

Α.Σ. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ»

 

Tags:

, , ,

Leave a Reply