Ανακοίνωση της Δ.Ε.Υ.Α.Ι. για τη λυματολάσπη

Δημαρχείο ΙωαννίνωνΣχετικά με την διαχείριση της αφυδατωμένης ιλύος που παράγεται στις Εγκαταστάσεις Καθαρισμού Αποβλήτων Ιωαννίνων, μετά την διακοπή λειτουργίας του ΧΑΔΑ Δουρούτης, έπρεπε να βρεθεί λύση.

Πρόκειται για μία ενέργεια αρκετά δαπανηρή και η προσπάθεια ήταν να περιορισθεί το κόστος και να υπάρξουν αποδεκτά νομικά και περιβαλλοντικά αποτελέσματα, στο δυνατότερο χαμηλότερο κόστος.

Για το σκοπό αυτό με επιστολή του Δημάρχου Φίλιππου Φίλιου, στις 10 Φεβρουαρίου του 2012, έγινε πρόσκληση σε όλους τους Δημάρχους της Ηπείρου για συντονισμό, ώστε η λύση να είναι ενιαία με συμπίεση του κόστους. Στην πρόσκληση αυτή, από το σύνολο των δημάρχων, ανταποκρίθηκε μόνο ένας, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η προώθηση συνολικής λύσης.

Μετά από αυτό, η Δ.Ε.Υ.Α.Ι. εκπόνησε μελέτη για την κατασκευή μονάδας, προχωρημένης επεξεργασίας, ώστε να είναι δυνατή η διάθεσή σε μια σειρά δραστηριοτήτων, όπως γεωργία, αποκατάσταση λατομείων κλπ, προϋπολογισμού 6.203.500 € και την υπέβαλε στο ΕΠΠΕΡΑΑ για χρηματοδότηση, μετά από πρόσκληση του.
Το ΕΠΠΕΡΑΑ μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει στην υλοποίηση αυτού του μέτρου για λόγους που έχουν να κάνουν με τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου και τη διάθεση της λάσπης.

Η όλη διαδικασία, από την έγκριση της χρηματοδότησης, μέχρι την ολοκλήρωση της υπό κατασκευής μονάδας, υπολογίζεται στα τρία έτη. Για το διάστημα αυτό, η Δ.Ε.Υ.Α.Ι., υπολογίζοντας μία ετήσια ποσότητα παραγωγής λάσπης της τάξεως των 10.000 tn ετησίως, διακήρυξε, με όσο πιο πολύ ανοικτή διαδικασία της ήταν δυνατόν, διαγωνισμό για την απομάκρυνσή της και την διάθεσή της με περιβαλλοντικά ορθούς και εγκεκριμένους τρόπους. Η δαπάνη αυτή δεν χρηματοδοτείται από κανένα φορέα, παρά από τα χρήματα του πολίτη. Η κλειστή αγορά που είχε διαμορφωθεί σε αυτόν τον τομέα, είχε διαμορφώσει αρκετά υψηλές τιμές. Για το σκοπό αυτό η Δ.Ε.Υ.Α.Ι., ανοίγοντας την αγορά πέτυχε τιμή μικρότερη από την μισή που υπήρχε εκείνη την εποχή για ανάλογες εργασίες, προστατεύοντας έτσι την οικονομικότητα της δράσης.

Παράλληλα εντείνει τις προσπάθειές της για την χρηματοδότηση και κατασκευή του εργοστασίου, ώστε να έχει στο μέλλον παραπέρα οικονομία στη λειτουργία της.

 

Tags:

, , , , , ,

Leave a Reply