Ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής Ιωαννίνων

Η Δημοτική Αρχή είναι αποφασισμένη να διαχειριστεί το νομικό κενό που προέκυψε με τον πλέον πρόσφορο τρόπο για το Δήμο και για όσο διάστημα απαιτηθεί ωσότου εγκριθούν οι θέσεις που πολύ έγκαιρα έχει ζητήσει. Η Δημοτική Αρχή εκφράζει την ικανοποίησή της, γιατί η προσπάθεια που ξεκίνησε από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων της, στηρίζεται αφιλοκερδώς από ένα πλήθος ανθρώπων.

Ο καθένας προσφέρει στον τομέα του συνδράμοντας το έργο της και παράλληλα συμβάλλοντας στην πόλη. Ο αριθμός των εθελοντών που προσφέρει στο Δήμο και στα Νομικά Πρόσωπα είναι μεγάλος. Η Δημοτική Αρχή όλους αυτούς τους αγκαλιάζει, τους ευχαριστεί κι εύχεται να υπάρξουν κι άλλοι που θα θελήσουν να προσφέρουν. Η μακρά ιστορία σε προσφορά επαναβεβαιώνεται και μάλιστα σε μία περίοδο κρίσης.

Σε μία τέτοια περίοδο η προσφορά αποτελεί βασική προϋπόθεση για την κοινωνική συνοχή και για την κοινωνική αλληλεγγύη. Τουλάχιστον για όσους γνωρίζουν πραγματικά την κοινωνία.Όλα τα άλλα είναι εκ του πονηρού. Είναι φτηνή πολιτική. Η Δημοτική Αρχή δεν θα παγιδευτεί σε διαδικασίες που θέλουν ορισμένοι να την σύρουν και θεωρεί το θέμα λήξαν.

 

Tags:

, , , ,

Leave a Reply