Ανακοίνωση Περιφέρειας Ηπείρου

Στη 2η συνεδρίαση των Περιφερειαρχών που έγινε στην Αθήνα την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011 στην Αθήνα, από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη, καθώς και από άλλους Περιφερειάρχες, τέθηκε προς συζήτηση το υπό ψήφιση νομοσχέδιο για την «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις (Natura2000)». Ο κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, δήλωσε σχετικά τα εξής:

«« Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, προχώρησε στη σύνταξη του νομοσχεδίου αυτού, χωρίς να ζητήσει καν τη γνώμη μας και χωρίς κοινωνικό διάλογο. Όλοι μας συμφωνούμε για την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά οι διατάξεις του νομοσχεδίου αντιμετωπίζουν ισοπεδωτικά όλες τις περιοχές Natura, με αποτέλεσμα, περιοχές – όπως το Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων που έχει ενταχθεί στο σύνολο του στο δίκτυο – να βρίσκονται αντιμέτωπες με ριζικές αλλαγές που αφορούν τους όρους οικοδόμησης. Παρά την υπαναχώρηση της Υπουργού, ως προς το όριο των 10 στρεμμάτων για την αρτιότητα, οι προβληματισμοί παραμένουν και η οργάνωση του εξωαστικού χώρου, πρέπει να γίνει, λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνική συνοχή και την αντιμετώπιση των τοπικών εξειδικευμένων προβλημάτων.

Αποφάσεις που αφορούν το περιβάλλον και την ανάπτυξη της Περιφέρειας δεν μπορούν να λαμβάνονται, ερήμην μας στην Αθήνα και θέση μας είναι οι περιοχές Natura 2000 να επανεξεταστούν.

Γενική είναι η εκτίμηση ότι οι «οριζόντιες ρυθμίσεις» χωρίς μελέτες σε βάθος, χωρίς εξέταση των επιμέρους παραμέτρων και δεδομένων κατά περιοχή, με παντελή αγνόηση των υφιστάμενων δραστηριοτήτων, με αγνόηση των ίδιων των ζωτικών κυττάρων των παραπάνω περιοχών, των κατοίκων κλπ, που αποτελούν μοχλούς ανάπτυξης, προκαλούν τελικά περισσότερα προβλήματα, από όσα επιδιώκουν να λύσουν. Για τα ζητήματα που ανακύπτουν από το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, συμφωνήθηκε ομόφωνα από τους Περιφερειάρχες, να ζητηθεί άμεσα συνάντηση με την Υπουργό για να τις θέσουμε υπόψη τις προτάσεις μας. »»

Κατά της λειτουργίας αφορολόγητων υγρών καυσίμων στους τελωνειακούς σταθμούς η Ένωση Περιφερειών:

Στην ίδια συνεδρίαση, με εισήγηση του κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, συζητήθηκε το ζήτημα της επαναλειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων στους τελωνειακούς σταθμούς Κακαβιάς, Κήπων και Ευζώνων. Ο κ. Καχριμάνης, υπογράμμισε, εκτός των άλλων, ότι από τυχόν επαναλειτουργία των πρατηρίων με δικαίωμα διάθεσης αφορολόγητων καυσίμων, προκαλείται αθέμιτος ανταγωνισμός, πλήττονται οι ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις και προκαλείται απώλεια θέσεων εργασίας σε ακριτικές περιοχές, ενώ εκτός αυτών θα υπάρξει και απώλεια εσόδων για το Κράτος και τις Περιφέρειες, σε μια περίοδο μάλιστα που αυξάνονται οι έμμεσοι φόροι, χωρίς να υπάρχει το παραμικρό όφελος για τους πολίτες.

Καταλήγοντας, τάχθηκε υπέρ της λειτουργίας των πρατηρίων μόνο με τους ίδιους όρους που λειτουργούν όλα τα πρατήρια της χώρας. Ομόφωνα αποφασίστηκε όπως, δια του προέδρου της Ένωσης Περιφερειών κ. Γιάννη Σγουρού, ζητηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών η ανάκληση των σχετικών εγκρίσεων.

ΑΛΕΞ. ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ: Στενή συνεργασία με τις Περιφέρειες της Αλβανίας:

Χαιρετισμό στη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας – Αλβανίας, που πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα στις 20 Ιανουαρίου 2011, απηύθυνε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην πολύ καλή συνεργασία που υπήρξε μεταξύ των φορέων των δύο χωρών για την υλοποίηση του προγράμματος Interreg και η οποία, όπως είπε, είχε αρκετά ικανοποιητικά αποτελέσματα για τους λαούς των γειτονικών περιοχών. Διαβεβαίωσε δε ότι η συνεργασία αυτή θα συνεχιστεί κατά τον ίδιο τρόπο τη νέα προγραμματική περίοδο, με τις όμορες περιφέρειες Αυλώνος, Αργυροκάστρου και Κορυτσάς.

Στη συνεδρίαση παρίστατο εκπρόσωποι της Αλβανικής Κυβέρνησης, μέλη της Υπηρεσίας Ιnterreg από τη Θεσσαλονίκη, στελέχη Υπουργείων. Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβληθούν προτάσεις στους τομείς Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Τουρισμού και Οικονομικής Ανάπτυξης, με μέγιστο προϋπολογισμό τις 600.000 ευρώ. Η πρώτη φάση υποβολής προτάσεων λήγει στις 8 Μαρτίου 2011.

 

Tags:

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply