Ανακοίνωση για το Αλιευτικό Καταφύγιο Κορωνησίας

Περιφέρεια ΗπείρουΣχετικά με το έγγραφο αίτημα του Αλιευτικού Συλλόγου Δήμου Αρταίων για την τροποποίηση της μελέτης επέκτασης λιμενοβραχίονα Αλιευτικού Καταφυγίου Κορωνησίας, θέλουμε να γνωρίσουμε τα εξής:

«« Η μελέτη κατασκευής του έργου: «Αλιευτικό καταφύγιο Κορωνησίας», συντάχθηκε από το μελετητικό γραφείο του καθηγητή του Ε.Μ.Π. κ. Κ.Ι. Μουτζούρη (και νυν Γ.Γ. Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής)και έλαβε την τελική έγκριση με την αριθμ. ΤΥ 3606/7-10-2003 απόφαση Δ.Τ.Υ. ΝΑ Άρτας.

Με την αριθμ. ΑΠ 123358/13-5-2004 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ, Εμπορικής Ναυτιλίας και Πολιτισμού εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι της μελέτης κατασκευής του έργου.

Το έργο εντάχθηκε στο ΕΠΑΛ 2007-2013 (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων & Αλιείας) στις 1-2-2011 και δημοπρατήθηκε στις 6-12-2011. Ανάδοχος ανακηρύχθηκε η εταιρεία Ελληνική Προκατασκευή Α.Ε. και η σχετική σύμβαση υπογράφηκε στις 12-3-2012 για την κατασκευή του εν λόγω έργου με το ποσό του 1.258.553,77 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Ημερομηνία περαίωσης του έργου είναι η 12-6-2013.

Πριν τη δημοπράτηση του έργου, η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις αμφιβολίες των κατοίκων για την τεχνική μελέτη (κατεύθυνση μπαστουνιού), ήρθε σε επικοινωνία με τον μελετητή κ. Μουτζούρη και ακολούθησε επίσκεψη του ιδίου με την παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Άρτας κ. Ψαθά και στελεχών των αρμόδιων Υπηρεσιών, στο χώρο του λιμένα της Κορωνησίας στις 13-5-2011.

Η επίσημη απάντηση του μελετητή κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας στις 27-6-2011, όπου συμπερασματικά αναφέρει ότι θα απαιτούνται τακτικότερες βυθοκορήσεις, λόγω αύξησης όγκου προσάμμωσης.

Πριν την εγκατάσταση του εργολάβου, με επιτόπια επίσκεψη του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Α. Καχριμάνη και του Αντιπεριφερειάρχη Άρτας κ. Β. Ψαθά στις 27-6-2012, εξετάστηκε παρουσία των κατοίκων το προτεινόμενο αίτημά τους.

Παράλληλα, η Υπηρεσία μας με έγγραφό της στις 30-3-2012 προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, γνωστοποιώντας τις διαμαρτυρίες των κατοίκων, ζητούσε τις απόψεις της.

Η απάντηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ήταν ότι «δεν υφίσταται θέμα μη υλοποίησης του έργου, σύμφωνα με την υποβληθείσα από την Υπηρεσία μελέτη».

Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι, ως προς την τροποποίηση της μελέτης σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν. 3669/2008, προβλέπεται η αποδοχή ευθύνης περί σφαλμάτων, ελλείψεων και απρόβλεπτων καταστάσεων εκ μέρους του μελετητή, αδαπάνως. Ουδέποτε οι Τεχνικές Υπηρεσίες της Π.Ε. Άρτας έλαβαν εκ μέρους των μελετητών τέτοιου είδους επιστολή και τα σχετικά τροποποιημένα σχέδια.

Επίσης, πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι πιθανή τροποποίηση της μελέτης περιλαμβάνει τον κίνδυνο τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων, η έγκριση των οποίων γίνεται από τρία συναρμόδια Υπουργεία και φυσικά την πιθανή αλλαγή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, ευθύνη την οποία έχει η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος.

Αυτονόητο και κατανοητό είναι ότι αν υπάρξει η παραπάνω αμφιβολία προς την Διαχειριστική Αρχή, το έργο θ’ απενταχθεί.

Πρέπει να επισημάνουμε ακόμη, ότι κατά το στάδιο της σύνταξης της μελέτης, ουδέποτε τοπικός φορέας αμφισβήτησε ή πρότεινε αλλαγή των τεχνικών χαρακτηριστικών του έργου.

Η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας ποτέ δεν αδιαφόρησε για τις διαμαρτυρίες των κατοίκων και φυσικά πάντα τις λάμβανε σοβαρά υπόψη. Παράλληλα όμως, επιθυμία μας είναι να συνεχιστεί το έργο και να μην απενταχθεί. Αν υπάρξουν επιστημονικά δεδομένα – στοιχεία χωρίς διοικητικά προβλήματα, είμαστε σε θέση να συνηγορήσουμε υπέρ της τροποποίησης της μελέτης του έργου.

Πάγια θέση μας είναι η κατασκευή έργων με μελέτες επιστημονικά τεκμηριωμένες χωρίς ν’ αδιαφορούμε για τις παρατηρήσεις ή τη θέληση της τοπικής κοινωνίας.

Πιστεύουμε ότι η κατασκευή του αλιευτικού καταφυγίου Κορωνησίας είναι ένα έργο αναπτυξιακό, σε καιρούς πολύ δύσκολους. Είναι ανάγκη όλοι μας να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να βοηθήσουμε ώστε η περιοχή του Αμβρακικού Κόλπου και της Κορωνησίας ειδικότερα ν’ αποκτήσει τις υποδομές που έχει ανάγκη για μια ανάπτυξη που θα σέβεται τους κατοίκους και το φυσικό περιβάλλον. Εκείνο δε που προέχει, είναι να προβληματιστούν από τώρα όλοι οι φορείς για τη διαχείριση και τη μελλοντική αξιοποίηση του Καταφυγίου. »»

 

Tags:

, , , , , ,

Leave a Reply