Ανακοίνωση για Μελ. Περιβ/κών Επιπτώσεων

Από την Πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου κ. Τατιάνα Καλογιάννη – Σταύρου ανακοινώνονται τα εξής:

«« Με αφορμή τις αστήρικτες αιτιάσεις και  ψευδείς καταγγελίες στις οποίες προέβη ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Ιωάννης Παπαδημητρίου, σχετικά με τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν και τις γνωμοδοτήσεις που ψηφίστηκαν κατά τη 1Η συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου,  θέλουμε να γνωρίσουμε τα εξής:

1. Όλες οι θετικές γνωμοδοτήσεις για  Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που  εκφράστηκαν κατά τη συνεδρίαση, ουσιαστικά ενέκριναν και συνδέονται με τις θετικές αντίστοιχες εισηγήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών. Δεν υπήρξε ουδεμία θετική γνωμοδότηση   για την οποία υπήρχε  αντίθετη εισήγηση της υπηρεσίας σε θέματα νομιμότητας, όπως ψευδώς καταγγέλλει ο κ. Παπαδημητρίου.

2. Η δημοσιότητα που ακολουθήθηκε είναι η απολύτως θεσμοθετημένη από τους ισχύοντες νόμους του Ελληνικού Κράτους.

3. Ειδικότερα για το θέμα στο οποίο εστιάζει την κριτική του ο κ. Ι. Παπαδημητρίου, σχετικά με την ετήσια αύξηση δυναμικότητας από 13.500 m3 σε 76.000 m3 αντλούμενου ύδατος, στο Δήμο Δωδώνης, αυτή στηρίχτηκε: α) στην, υπ.  αριθμ. ΔΒΕΑ 1112/Φ14.1151/25-07-2000, απόφαση του τότε Νομάρχη Ιωαννίνων, με την οποία δόθηκε άδεια χρήσης νερού για ποσότητα 76.000 m3/έτος και β) στη θετική εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης της Π.Η.

Η παρούσα Περιφερειακή Αρχή ανέλαβε με πλήρη γνώση της σοβαρής πολιτικής της ευθύνης να:

1. Τηρεί απαρέγκλιτα τους Νόμους τους Ελληνικού κράτους.

2. Υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.

3. Παρέχει σε όλους τους πολίτες, και ιδιαίτερα σε αυτούς που επωμίζονται το δύσκολο έργο της άσκησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, όλες τις υπηρεσίες που διευκολύνουν τα δίκαια και νόμιμα συμφέροντα τους.

4. Βρίσκεται σε πολιτική αντίθεση με αυτούς που μετατρέπουν το αυτονόητο σε πολιτική ύλη.

5. Εκφράζει την αποξένωση της, από τη δημιουργία αόριστου και νεφελώδους πολιτικού θορύβου, που εν τέλει και κατά τη γνώμη της, καθιστά τους εμπνευστές του πολιτικά αφερέγγυους.

Ο κ. Ι. Παπαδημητρίου, είχε και έχει κάθε δυνατότητα να ενημερώνεται επαρκώς για το περιεχόμενο των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

 

Tags:

, , , , , , , ,

Leave a Reply