Ανάδοχος για την αποκατάσταση των Χ.Α.Δ.Α. Π.Ε. Ιωαννίνων

Κατά την πρόσφατη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου», όπου αναδείχθηκε η εργοληπτική εταιρεία «Βασίλειος Κουγκούλης & ΣΙΑ Ο.Ε.». Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 599.800 ευρώ.

 

Tags:

, , ,

Leave a Reply