Ακύρωση προσλήψεων στο Δήμο Ιωαννιτών

Δεν ενέκρινε την απόφαση του Δήμου Ιωαννιτών η Περιφέρεια Ηπείρου για την πρόσληψη συμβασιούχων στα ΚΑΠΗ των Ιωαννίνων. Η πρόσληψη αφορούσε 110 θέσεις για εργαζόμενους οι οποίοι θα απασχολούνταν στα ΚΑΠΗ του Δήμου Ιωαννιτών με διάρκεια σύμβασης δύο μήνες. Σημειώνεται ότι στελέχη της αντιπολίτευσης κατήγγειλαν ότι στις θέσεις αυτές είχαν ήδη τοποθετηθεί οι εργαζόμενοι, πριν τις απαραίτητες αποφάσεις και διαδικασίες και επίσης ότι ανάμεσα σε αυτούς που είχαν επιλεγεί υπήρχαν πρόσωπα με συγγενικές σχέσεις με μέλη της δημοτικής αρχής.

 

Tags:

, , , , , , , , ,

Leave a Reply