Ίδρυση Οικονομικής Αστυνομίας

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Χ. Παπουτσής, υπέγραψε το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη «σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος» με αρμοδιότητες δίωξης του οικονομικού εγκλήματος και της φοροδιαφυγής. Η νέα Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος υπάγεται στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και θα υποπτεύεται από τον Αρχηγό της Αστυνομίας. Θα λειτουργεί ως μία ευέλικτη υπηρεσία, πανελλαδικής εμβέλειας, υπεύθυνη για την καταπολέμηση του οικονομικού και ηλεκτρονικού εγκλήματος. Τέλος, όπως έγινε γνωστό οι αστυνομικοί που θα υπηρετούν στις συγκεκριμένες υπηρεσίες θα έχουν δυνατότητα πρόσβασης στα αρχεία αστυνομικών υπηρεσιών, άλλων υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων χωρών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες.

 

Tags:

, , , ,

Leave a Reply