“Ήπειρος – Τόπος να ζεις”: Προτάσεις για ΧΥΤΑ

Η παράταξη «Ήπειρος – Τόπος να ζεις» εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«« Οι προτάσεις μας για το Χ.Υ.Τ.Α. στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου στις 29 Ιουλίου 2011:

Για τον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων του Ελληνικού:

– επειδή η ακατάλληλη θέση του οποίου, υιοθετήθηκε στη βάση πολιτικών αποφάσεων, δίχως επιστημονικά κριτήρια τεκμηριωμένης ανάλυσης και εφαρμογής και γι’ αυτό δεν είχε επιτευχθεί κοινωνική συναίνεση,

– επειδή το έργο έχει κατασκευαστεί και πρέπει να δοθεί ένα τέλος στο έγκλημα της συνεχιζόμενης λειτουργίας του ΧΑΔΑ, της χωματερής Δουρούτης με τις ακραίες επιπτώσεις, στο περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων του λεκανοπεδίου, της πόλης και της ευρύτερης περιοχής, που όλοι αυτές τις μέρες ζούμε,

– επειδή η λύση δεν είναι η διαιώνιση της αναχρονιστικής λειτουργίας Χ.Υ.Τ.Α. στην Περιφέρεια, αλλά η προώθηση λύσεων σύγχρονων και λιγότερο επιβαρυντικών για το περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων, όσο το δυνατόν γρηγορότερα,

πρέπει:

1) Να διατυπωθούν οι όροι λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. του Ελληνικού ως Χ.Υ.Τ.Α. σύμφωνα με τον σχεδιασμό του.
2) Να οριστικοποιηθούν και να αποκτήσουν – πάνω απ’ όλα – πρωτεύοντα ρόλο και υπόσταση οι ελεγκτικοί εκείνοι μηχανισμοί που θα εγγυηθούν την ορθή και με κανόνες λειτουργία του.
3) Να λειτουργήσει ως Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων, όπως σχεδιάστηκε και χρηματοδοτήθηκε, τόσο χρόνο όσος είναι αναγκαίος για να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε, όσο το δυνατόν ταχύτερα, την τελική, σύγχρονη λύση της επεξεργασίας και διάθεσης των απορριμμάτων της Περιφέρειας.

Η άδεια λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. Ελληνικού σαν Χ.Υ.Τ.Α. μπορεί να δοθεί, εφ’ όσον όλες οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος έχουν καλυφθεί.

Ο ΧΥΤΑ Ελληνικού να μην περιλαμβάνεται στις προτεινόμενες μελέτες και σχεδιασμούς, σύμφωνα με την δέσμευση, για την τελική σύγχρονη λύση της επεξεργασίας και διάθεσης των απορριμμάτων της Περιφέρειας.

Η διαλογή των απορριμμάτων στην πηγή πρέπει να αναδεικνύεται, να τονίζεται, να υπενθυμίζεται σε κάθε περίπτωση. Την εκπλήρωση αυτής της υποχρέωσης μας πρέπει να την είχαμε δρομολογήσει από “χθες”. Αυτό είναι υποχρέωση και συνέργεια και της πολιτείας και των πολιτών. »»

 

Tags:

, , , , , , , , ,

Leave a Reply